BERETNING 2016

Bestyrelsens beretning for 2016 aflagt af formanden på generalforsamlingen 1. marts 2017.

Det har været et begivenhedsrigt og travlt år. Den siddende bestyrelse konstituerede sig i august, og siden da har vi haft mindst et møde hver måned. 

 

ÅRETS AKTIVITETER – i skønsom blanding
 

Arkæologi i børnehøjde har uden sammenligning været vores største succes i 2016. Vi spottede allerede i 2015, at vi fik behov for flere metaldetektorer og gerne i børnestørrelse. Vi ansøgte derfor i foråret kommunen om penge til indkøb af detektorer og fik 17.000 dejlige kroner, der sammen med de 10.000 kroner, som foreningen selv indskød, muliggjorde at vi kunne anskaffe 14 detektorer samt andet udstyr, således at vores frivillige ikke længere skal bruge deres egne detektorer i aktiviteten. Aktiviteten har i årets løb givet foreningen mange nye medlemmer.

 

Museumshaven har stået flot hen over sommeren. Børneaktiviteterne i haven gør, at vore gæster også bliver opmærksomme på Museumshaven. Det har betydet, at rigtig mange forældre og bedsteforældre har besøgt haven med indhold af diverse medicinske planter, urter og blomster.

 

Blomsterbede. Fra det tidlige forår har medlemmer passet blomsterbede foran hovedbygningen således, at det så indbydende ud når gæsterne kom til særudstillingen.

 

Oldtidsværkstedet  blev i 3 uger i sommerferien passet af vores medlemmer, da det ellers ville have været lukket.

 

Borren. Foreningen har indgået en pasningsaftale med kommunen om vedligeholdelse af forsvarsanlægget Borren ved Højby Sø. Vore medlemmer har hen over sommeren ryddet de aftalte arealer flere gange, således at turister uhindret har kunnet besøge anlægget. Det har betydet mange besøgende hen over sommeren og efteråret.

 

Kystrekognoscering.  Den 8. maj havde vi inviteret til kystrekognoscering på sydspidsen af Rørvighalvøen. Det var uden større succes, men vi fik da set en masse flotte vilde orkideer.

Den 12. juni blev aktiviteten gentaget ved Lumsås Nordstrand og Ebbeløkke.

 

Folkebåd ”Helen”. Bestyrelsen meddelte i april måned Museum Vestsjælland, at museets folkebåd ”Helen” ikke mere indgik i foreningens aktiviteter. Helen er nu overtaget af NVPro og kommer fremover til at ligge i Holbæk havn sammen med andre gamle træskibe. En god løsning.

 

Revision af vores foreningsfolder. Folderen blev færdig til udlevering på Kulturnatten.

 

Nyt medlemssystem. Som vedtaget på sidste års generalforsamling har vi kun en medlemstype; det personlige medlemskab. Det er en stor lettelse i styring af medlemskartoteket, der nu er retvisende.

 

Nyhedsbrevene er blevet mere enkle – men sendes så til gengæld ud lidt oftere. Vi har qua det nye medlemssystem ajourført vores udsendelsesliste. Det betyder bl.a. at vi kun udsender 1 nyhedsbrev til samme adresse. Pt. udsender vi 214 nyhedsbreve pr. mail og ca. 35 med almindelig post. Bestyrelsen fastholder udsendelse med almindelig post – vi er altså ikke skyld i Post Nords store underskud.

 

Museum Vestsjællands frivillighedsdag på Brorfelde den 19. September 2016. En god og givende dag, hvor alle frivillige under Museum Vestsjælland inviteres til fælles oplevelser og vidensdeling. Det er vist 3. år i træk at arrangementet gennemføres. 8 personer deltog fra Odsherred.

  

NYE INITIATIVER

 

Foreningens ”frivillig dag” den 9. september 2016 på Højbygård.

Bestyrelsen har som noget nyt besluttet, at foreningen hvert år afholder 2 frivillige-møder. Mødernes formål er dels at drøfte og evaluere årets opgaver, dels at skabe samarbejdsrelationer - og ikke mindst at sige tak til alle vore frivillige for deres store arbejdsindsats i det forgangne år. 12 frivillige deltog, men bestyrelsen håber, at vi bliver mange flere.

 

Vores bustur til de øvrige museumsafdelinger under Museum Vestsjælland den 22. maj 2016.

Busturen gik til Flakkebjerg skole, Skælskør museum og Ringsted museum – dejligt at se, hvem vi nu er i familie med.

 

Vores bustur til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm den 5. oktober 2016.

Vi inviterede medlemmer fra Holbæk Museumsforening med på turen. I alt 43 deltog; 30 fra Odsherred og 13 fra Holbæk. Det er en model vi vil bruge fremadrettet.

 

Kulturnat i Arken i Asnæs fredag den 28. oktober 2016.

Foreningen deltog som noget nyt i Kulturnatten i Asnæs. Vi havde mange besøgende og god lejlighed til at synliggøre foreningen og vores aktiviteter. En god oplevelse som gentages i 2017.

 

Julearrangement på gågaden i Nykøbing Sj. 18. december 2016.

Et spændende arrangement, hvor formålet igen var at synliggøre foreningen. Vi havde også her mange interesserede besøgende på vores stand. Vi gentager her i 2017.

 

Som afslutning vil jeg takke bestyrelsen for det store arbejde, de gør for foreningen.

Bestyrelsen fungerer fortræffeligt sammen og det den ene ikke kan – ja det kan en anden. Og jeg ved, at det er med beklagelse, at enkelte bestyrelsesmedlemmer har måttet melde afbud i dag – det er ikke kutyme i bestyrelsen. Tak til bestyrelsen.

  

I forbindelse med beretningen benyttede formanden lejligheden til at  nævne følgende arbejdsopgaver og særlige medlemsarrangementer i resten af 2017:

Museumsbesøg 1. juli 2017.  I får i nær fremtid en invitation til at se og prøve vores store succes ”Arkæologi i Børnehøjde”, samtidig med at I kan se museumshavens mange planter og få en snak om disse. Efterfølgende byder vi på kaffe, te og kage. Herefter vil der være mulighed for en rundvisning på museets område og i museets udstillinger. I er velkommen til at tage børn / børnebørn og venner med. 

Temamøder om større emner f.eks. fremtidige museumssituation. 

Vedtægter og forretningsorden. Bestyrelsen vil i årets løb revidere foreningens vedtægter og forretningsorden.

Det hører I mere om på næste års generalforsamling.