I ØVRIGT MENER FORMANDEN
     - at Museumsforeningen skal være mere synlig

Bestyrelsen arbejder målrettet på, at Odsherred Museumsforening bliver mere kendt og synlig i Odsherred.
Et af midlerne er at deltage i arrangementer, der gentages år for år, og hvor vore aktiviteter naturligt passer ind.

Derfor har vi i 2017 taget et lokalt initiativ til og for første gang deltaget i NATURENS DAG, der er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne.

 

Naturens Dag har hvert år et gennemgående tema. I år var det Mangfoldighed i Naturen.

Temaet er kun vejledende og det er de deltagende foreninger m.v. der suverænt bestemmer hvilke aktiviteter, de vil lave. I det lys opfylder Naturens Dag til fulde Museumsforeningens ønsker, og derfor inviterede vi andre foreninger til at deltage.

Bestyrelsen havde den klare opfattelse, at arrangementet i opstartsfasen ikke måtte blive for stort og med for mange deltagende foreninger.

Følgende foreninger og organisationer deltog sammen med os i planlægningen og gennemførelsen: Rørvig Jagtforening, Odsherreds Sportsfiskerforening, Odsherred Naturskole og Grønt Råd/projekt Bi-Stand. Det var en rigtig god størrelse og deltagernes aktiviteter passede perfekt til hinanden – og til vore besøgende.

 

De deltagende foreninger er alle begejstrede for arrangementet og deltager igen næste år, hvor vi også håber, at Naturstyrelsen og Odsherred Kommune vil være med.

 

Læs om arrangementet her

 

18. oktober 2017