FORENINGENS ØKONOMI
 
Revideret regnskab 2016 godkendt på generalforsamlingen den 1. marts 2017
INDTÆGTER

                                

Kontingenter 28.600,00
Gaver, tilskud og vederlag 21.000,00
Møder, kurser og arrangementer 895,00
Salg af varer 6.000,00
Busture 30.370,00
Andre indtægter 112,10

I alt

87.077,10


UDGIFTER
 
Oplysningsvirksomhed 10.923,90
Interessegrupper 31.699,00
Arrangementer 30.190,80
Administration 12.153,34

I alt

84.967,04

Overskud

2.110,06
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2016 56.526,30
Budget 2017 godkendt på generalforsamlingen den 1. marts 2017
   
INDTÆGTER  
Kontingenter 29.200
Vederlag for "Adopter en gravhøj" 7.000
Arrangementer og foredrag 1.500
Busture mv. 30.000
I alt 67.700
   
UDGIFTER  
Generalforsamling 1.500
Bestyrelsesmøder 2.000
Annoncer og PR 6.000
Kontorhold 4.000
Porto 7.000
Gebyrer og renter 1.200
Arrrangementer og foredrag 5.000
Busture mv. 30.000
Arkæologigruppen 5.000
Lugekonerne 3.000
Andre interessegrupper 2.000
Gaver 1.000
I alt 67.700