NY_LOGO_Febr_2021-1
Nyt navn
Odsherred Museumsforening vil fremover bruge navnet Odsherreds Kulturhistoriske Forening. Derfor ser du et nyt logo ovenfor.
I 2013 havde vi en navneændring, hvor Odsherreds Kulturhistoriske Museumsforening blev til Odsherred Museumsforening. Nu kommer det kulturhistoriske tilbage i navnet. idet skiftet er en naturlig følge af vore mange aktiviteter, der efterhånden udfolder sig bredt over det kulturhistoriske spektrum.
Samtidig beholder vi dog tillige navnet Odsherred Museumsforening og vore relationer til Odsherreds Museum er uforandrede.
JUBIIII – så er vi i gang igen
Nu begynder samfundsåbningen så småt igen - og vi er så heldige, at være med i første runde. Helt konkret må vi nu afvikle udendørs aktiviteter med op til 25 deltagere. Derfor igangsætter vi både kør-selv-ture, skovture og Arkæologi i Børnehøjde.
Vi vil dog fortsat anbefale, at alle bærer mundbind ved vore arrangementer.

Kulturhistorisk skovtur i Vejrhøj Skov

Lørdag den 27. marts 2021 kl. 10.00-12.30 med bestyrer Carl Henrik Haagensen, Vejrhøjgård
Vejrhøj 2
Vejrhøj 1
Tag med på skovtur i et par privatejede skove, hvor hensynet til naturen, kulturhistorien og publikum er bærende i driften. Carl Henrik Haagensen har i mange år passet Vejrhøjgård og vil fremvise de spændende skove og de mange unikke fortidsminder. Så glæd jer.
Medbring gerne kaffe- eller madkurv, da det efter turen er muligt at nyde kaffen eller frokosten ved de nye bord-bænkesæt skråt overfor P-pladsen i Vindekilde by. Og kan du li´ ramsløg, så tag en plasticpose eller to med – skovbunden er helt grøn af ramsløg.

Læs mere og tilmeld dig her
Turen er alene for medlemmer.

Tre Corona-sikre ture i marts og april rundt i Odsherred

Joan tager dig med på 3 kulturelle kør-selv ture af ca. 1½ times varighed.
Der fortælles om myter, sagn og en snert kulturhistorie på stop i landskabet.
Turene foregår med hjælp af radio, der udleveres ved turens start.
Der kan maks. komme 9 biler med pr. tur. Antal personer i bilerne bestemmer man selv.

Læs mere om tid, indhold og tilmelding til turene her
Kirke
Status på studiekreds
Indbydelse til studiekredsen Anneberg Kulturpark– fortid, nutid og fremtid” blev udsendt før jul og p.t. er der 12 tilmeldte. Studiekredsen skulle være igangsat ultimo januar måned, men det måtte vi desværre udskyde pga. Corona.
De nye lempede restriktioner åbner for, at vi kan mødes udendørs og derfor bliver første møde i studiegruppen en rundvisning/samtaletur i Anneberg Kulturpark i ugen op til påske.

Årets generalforsamling 2021 AFLYSES

Selv om samfundet så småt åbner op igen, så har bestyrelsen besluttet helt at aflyse årets generalforsamling, der var planlagt til den 24. marts 2021.
Beslutningen er taget ud fra, at Corona-situationen i en rum tid endnu vil være i en kritisk fase, og at hovedparten af foreningens medlemmer er +60 år og dermed måske sårbare. Vi ser ikke et uopsætteligt behov for at afholde general­forsamlingen.
Den nuværende bestyrelse fortsætter uforandret indtil generalforsamling 2022.
Hvordan går det for vores forening ?
Under nedlukningen har bestyrelsen brugt tiden til at lægge strategi for forenin­gens fremtid og udvikling. Vi har planlagt nye medlemsaktiviteter og tilbud, som du kan læse mere om i næste nyhedsbrev.
I 2020 har vi søgt og fået 70.000 kr. i fondsmidler til udvikling af foreningen. Det er vi stolte af. Mange af pengene skal bruges i forbindelse med vores indflytning i Anneberg Kulturpark, både til anlæg og til særlige tilbud og aktiviteter.
Sammenfattende er foreningen i god gænge og har god opbakning i og udenfor Odsherred. P.t. har ca. 250 medlemmer betalt deres kontingent for 2021 –– og det er flot sammenholdt med, at mange medlemmer plejer at betale kontingent kontant ved fremmøde til et af foreningens arrange­menter.
Julemærkemarchen i 2020
Marchen blev gennemført den 6. december som en virtuel julemærkemarch. Det betød, at deltagerne ikke skulle møde ind til start på Odsherred Kulturhistoriske Museum, men blot gennemføre turen alene eller sammen med få andre.
Vi havde dog forberedt, at et antal deltagere fysisk ville møde op for at købe deltagerbevis eller for at mødes med dem, de skulle følges med – for at bevare en god tradition. Det skete ikke, så stik imod de tidligere år, hvor museets gårdsplads har sydet af aktivitet og mange mennesker, var her mennesketomt.
Men endnu værre – de mange trofaste deltagere, der er kommet år efter år, deltog slet ikke pga. Coronaen. Konsekvensen er, at Julemærkehjemmene i den grad mangler den store indtægt, organisationen plejer at få ind fra julemærkemarchen.
Bestyrelsen har drøftet, om vi kunne hjælpe.
Vi finder det forkert, hvis vi bruger af foreningens penge (når vi nu selv søger med lys og lygte efter sponsorater) og har derfor helt ekstraordinært besluttet, at opfordre vore medlemmer til at støtte julemær­kehjemmene med en privat donation.
Du kan støtte det gode formål her
Odsherreds Museum
Du får de sidste nyheder på museets hjemmeside her
Du kan også tilmelde dig museets nyhedsbrev på samme side.
Museum Vestsjælland
sammen-om-Odsherred
Kulturhistorisk Forening er identisk med Odsherred Museumsforening
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formand Kjeld Jensen på telefon 52 24 19 99 eller på
info@odsherred-museumsforening.dk