NY_LOGO_Febr_2021-1
”Arkæologi i Børnehøjde” i Anneberg Kulturpark lørdag den 3. april kl. 11-15
Familieaktiviteten, hvor børn og voksne prøver at være arkæologer.
Detektor
Prøv at gå med metaldetektor, ”solde” jord eller grave efter fund som en rigtig arkæolog.
* Vind flotte præmier doneret af Geopark Odsherred.
* Vi viser og fortæller om fund, som foreningens amatørarkæologer har gjort.
* Der er guidede rundvisninger i Grønnegården kl. 12 og kl. 14.
Arrangementet er gratis for vore medlemmer.
Gæster betaler kr. 40 pr. person, dog maksimalt kr. 100 pr. familie.
Gæster kan indmelde sig ved ankomsten.
Læs mere her
Grusgrav
Interessant besøg i Højby Grusgrav lørdag den 10. april kl. 10
Istidslandskabet i Odsherred er dannet under sidste istid, der sluttede for omkring 12.000 år siden.
Mange kender Højby, Vig, Vejrhøj og Bjergsted randmorænerne, men hvad gemmer sig under overfladen - og hvordan hænger det sammen med hele Jordens dannelse ?
Tag med på tur i grusgraven i Højby sammen med geograf Erland D. Jensen og husk støvler eller fodtøj, der kan tåle lidt mudder.

Turen er gratis for vore medlemmer.
Gæster betaler kr. 50.

Læs nærmere om tilmelding mv. her
Kulturhistorisk tur til Solvognens fundsted lørdag den 17. april kl. 10
Mosens monumentale storhed fornemmes tydeligt på turen ud til fundstedet – og det er forståeligt, at broncealderfolket er blevet draget af stedet.
Fundsted 2
Solvognen blev fundet i 1902 og er verdenskendt. Fundet bestyrkede fagfolks tro på, at tilbedelsen af solen var central i bronzealderens religion og tolkningen var, at Solvognen indgik i ritu­aler­ne omkring soldyrkelsen.
Med udgangspunkt i Geopark Odsherreds nye smukke markering af Solvognens fundsted er scenen sat for at Kjeld Jensen kan give os fortællingen om fundet og dets betydning for tolkningen af broncealder­folkets tro.
Turen er gratis for medlemmer af Odsherreds Kulturhistoriske Forening og børn under 12 år.
Gæster betaler kr. 60 pr. person.
Læs mere om tilmelding mv. her
Corona virus
Vi tager selvfølgelig alle de forholdsregler, der skal sikre en forsvarlig og smittefri afvikling af vores aktiviteter.
Da situationen stadig ikke er stabil, forudser bestyrelsen, at det kan blive nødvendigt med hurtige ændringer af planlagte aktiviteter. Vi vil bestræbe os på at informere deltagerne direkte, MEN må bede alle medlemmer om at følge med på foreningens hjemmeside eller facebookside. Her lægger vi alle ændringer m.v.
Vi lovede i sidste nyhedsbrev en tilbagemelding om nye tiltag i foreningen
Bestyrelsen har i det forløbne år drøftet udvikling af foreningen, hvor vi især har koncentreret os om nye tilbud til medlemmerne.
Vores kultur­historie har mange ansigter og vi kan se, at hver gang vi inviterer til foredrag eller aktiviteter, der ligger på kanten af vore normale medlemstilbud, så er der nye deltagere, der melder sig ind i foreningen.
Det er meget glædeligt og i det lys igangsætter vi nye medlemsaktiviteter og tilbud – godt hjulpet af donationer i 2020 på i alt 70.000 kr.

Bestyrelsen har derfor store forventninger til år 2021.
Vi vil fokusere på at igangsætte nye inter­essegrup­per, der sammen med foreningens eksisterende interessegrupper skal skabe ny dynamik og tiltrækning.
- Det er i interessegrupperne, du kan dele din passion med ligesindede og det er her medlemmerne kan deltage aktivt i lystbetonet arbejde, fastslår formand Kjeld Jensen.
Du kan læse om interessegrupperne her
- Henvend dig til kontaktpersonen, hvis du kan se dig selv deltage i en af grupperne.
Du skal være så hjertelig velkommen, fastslår Kjeld Jensen.
Odsherreds Museum
Du får de sidste nyheder på museets hjemmeside her
Du kan også tilmelde dig museets nyhedsbrev på samme side.
Museum Vestsjælland
sammen-om-Odsherred
Kulturhistorisk Forening er identisk med Odsherred Museumsforening
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formand Kjeld Jensen på telefon 52 24 19 99 eller på
ods.kult.hist.for@gmail.com