Nyt_LOGO_Nyhedsbreve

- vi er Odsherreds kulturhistoriske forening

Museets bygninger er på vej til at blive solgt !

Kommunen har sikret sig en afvikling af bygningerne over 3 år
Annebjerggård
Anneberg Hovedgårds bygninger - der har huset museet siden 2003 - er i meget ringe stand og istandsættelse vil koste rigtig mange penge. Ejeren Odsherred kommune ønsker samtidig at mindske sin bygningsmasse og arbejder derfor på at sammenlægge Odsherred Kunstmuseum og Odsherred Kulturhistoriske Museum på et matrikelnummer.
Kommunen satte den 11. september i år Anneberg Hovedgård til salg med den klausul, at Museum Vestsjælland vederlagsfrit skal kunne forblive på stedet i op til 3 år efter salget.
Der er tillige taget den meget vigtige politiske beslutning, at hele salgsprovenuet fra Anneberg Hovedgård skal indgå i det kom­mende nye museum.
Brandstation-ANS

Museumsforeningen er flyttet til Anneberg Kulturpark

- men det er ikke et farvel til samarbejdet med Vestsjællands Museum
Vi har fået udstillings- og formidlingsrum i Den gamle Brandstation, depotrum i anden bygning og aktivitetsplads flere steder i området.
Når vi som forening gerne vil være aktive i Anneberg Kulturpark skyldes det, at bestyrelsen ser stedet som det naturlige center for den samlede fortælling om det nordlige Odsherred - og foreningens lyst til at formidle stedets kultur­historie er stor.
Vi ser ikke mindst store muligheder for at udvikle nye aktivi­teter med udgangspunkt i Den gamle Brandstation - aktiviteter og tilbud til glæde for foreningens medlemmer og kulturparkens øvrige gæster.
Bestyrelsen er overbevist om, at der her er store mulig­heder for en fremtidssikring af foreningen. Det bliver sjovt og spændende at være med til.

Nye muligheder for aktive medlemmer

I 2021 etablerer vi to nye grupper for medlemmer, der vil være aktive i foreningen, nemlig Eventgruppen og Udstillingsgruppen.
Eventgruppen er en tænketank for foreningens udadvendte aktiviteter. Udstillingsgruppen skal stå for foreningens løbende udstillinger.
Begge grupper forventes at få et tæt samarbejde med de studiegrupper, der også igangsættes.
Joan 3
Såfremt du ønsker at deltage i de to nye grupper - eller på anden måde ønsker at være med til at udvikle foreningen - bedes du rette henvendelse til Joan Almgren på tlf. 25465656 eller urbangartner51@gmail.com

Studiekredse

Bestyrelsen har længe ønsket at igangsætte studiekredse som et medlemstilbud – og som et middel til at udvikle foreningen.
Læs mere om bestyrelsens tanker og ideer omkring studiekredse her

Selv om situationen ikke er optimal på grund af Corona epidemien, så igangsætter vi tirsdag den 26. januar 2021 en studiekreds om
Anneberg Kulturpark – fortid, nutid og fremtid
Se invitationen her

Oplevelser og foredrag i 2021

Bestyrelsen vurderer, at i hvert fald hele 1. halvår af 2021 bliver påvirket af Corona. Vi har derfor besluttet fortrinsvis at fortsætte med de udendørs aktiviteter med begrænset deltagerantal indtil videre.
Vi planlægger
  • skovture
  • guidede kør-selv-ture
  • dobbeltarrangementer (rundvisning/myter og sagn i planteriget) i Anneberg Kulturpark
  • ”Arkæologi i Børnehøjde”
  • Film i Vig Bio
Der vil som sædvanligt blive udsendt invitationer, men da situationen er så uforudsigelig, forudser bestyrelsen, at det kan blive nødvendigt med hurtige ændringer af planlagte aktiviteter.
Vi vil bestræbe os på at informere deltagerne direkte, MEN må bede alle medlemmer om at følge med på vores hjemmeside eller Facebook

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 24. marts 2021 i Det Vilde Køkken, så skriv den allerede nu ind i kalenderen.
Vi må dog i øjeblikket tage forbehold på grund af Corona-situationen.

Kontingent 2021

Opkrævning af kontingent vil blive fremsendt i begyndelsen af det nye år.
Glædelig Jul

Med en stor tak for 2020 og med et på gensyn i 2021 ønsker bestyrelsen alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nyt år.

Odsherreds Museum
Du får de sidste nyheder på museets hjemmeside her
Du kan også tilmelde dig museets nyhedsbrev på samme side.
Museum Vestsjælland
sammen-om-Odsherred

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte formand Kjeld Jensen på telefon 52 24 19 99 eller på
info@odsherred-museumsforening.dk