Økonomi

Regnskab 2018 og budgetforslag 2019
Godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2019.

REGNSKAB 2018
INDTÆGTER
                                
Kontingenter 34.005
Plejevederlag – Borren 5.000
Møder og arrangementer 4.892
Bustur 14.650
Andre Indtægter 499
I alt 59.046
UDGIFTER
Generalforsamling 880
Bestyrelsesmøder 1.278
Annoncer og PR 16.630
Kontorhold 4.084
Porto 4.174
Gebyr og renter 521
Arrangementer og foredrag 15.165
Busture 16.831
Arkæologigruppen 354
Lugekonerne 413
Materialer 8.919
Gaver 1.892
Andre udgifter 2.349
I alt 73.494
Underskud 14.448
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 45.816
BUDGET 2019
INDTÆGTER
Kontingenter 37.000
Plejevederlag – Borren 5.000
Møder og arrangementer 6.000
Busture 20.000
Andre indtægter 0
I alt 68.000
UDGIFTER
Generalforsamling 1.000
Bestyrelsesmøder 2.000
Annoncer og PR 19.000
Kontorhold 2.000
Porto 3.000
Gebyr og renter 200
Arrangementer og foredrag 15.000
Busture mv. 20.000
Arkæologigruppen 500
Lugekonerne 500
Materialer 1.500
Gaver 1.000
Andre udgifter 2.300
I alt  68.000