Nyttige links

Museum Vestsjælland
Læs mere om Museum Vestsjælland på www.vestmuseum.dk

Odsherred Museum
Læs mere om Odsherred Museum på www.vestmuseum.dk

Odsherred Kunstmuseum
Læs mere om Odsherred Kunstmuseum på www.vestmuseum.dk

Odsherred Kunstmuseums og Malergårdens Venneforening
Læs mere på venneforeningen på www.malergaardensvenner.dk

SAMMUS – Danske Museumsforeninger
Læs om sammenslutningen her
Læs sammenslutningens nyhedsbreve her

Geopark Odsherred
Læs mere om geoparken på www.geoparkodsherred.dk

Nykøbing Sj. Psykiatriske Museum
Læs mere om foreningen på www.sns-museum.dk

Styrelsen for Geodata og Effektivisering
Se historiske kort på https://hkpn.gst.dk/

Pontoppidans Atlas
Se mere her http://www.kb.dk/maps/kortsa/2012/jul/kortatlas/subject418/da/