Afholdte aktiviteter

Søfartsmuseet i Helsingør
Vi havde en supergod oplevelse med busturen i november til søfartsmuseet. Turen var fuldt booket med glade medlemmer.

Turen bød på to rundvisninger, hvor de 58 deltagere blev vist rundt i to grupper. Mette Thinning gelejdede sine grupper gennem museets tematiske udstilling. Vi hørte om  sømandslivet om bord, i havn og favn, i maskinrum og på dæk, i ishav og troper, fortid og nutid. Den teknologiske udvikling fra sekstant og kardansk ophængt kronometer over krigsindustriens miner og torpedoer til containerskibsalderens imponerende logistik, volumen og satelitbaserede kommunikation.
Thorbjørn Thaarup fortalte om udstillingen om Troels Kløvedals liv og skatte – en saltvandsindsprøjtning af drømme, håndværk, udlængsel og eventyr  og en rejse fra plejebarn gennem Maos lyst til kgl. hoflevenrandør af tv-indhold i primetime. Thorbjørn er søn af tidligere museumsinspektør Thaarup ved Nykøbing Museum og kunne således kombinere sin faglige kunnen med lokalkendskab i forhold til os.
Alt i alt to dejlige udstillinger og derimellem spiste vi rigtig god skipperlabskovs,  fik tid til egne studier i udstillingerne og museumsshoppen, og selvfølgelig tid til at beundre BIGs visionære ombygning af tørdokken til et spændende museum.
Turen hjem forløb ligeså planmæssigt som udturen – og vi fik ”prøvet” Kronprinsesse Marys bro – for langt de fleste af os for første gang.

Kulturnat 2019
Kulturnatten i Asnæs startede, som ofte før, meget langsomt. Der er ikke mange gæster den første time, men herefter er det fyldt op med gæster, der flyder rundt. Vi havde mange besøgende og fik mange gode snakker med gæsterne.

Detektorer og “Arkæologi i Børnehøjde” er noget, mange gerne vil høre om. Interessen for vores  “gæt en 6ér ” er stor, og 25 gæster udfyldte den, hvilket altid giver mange gode grin. Vinderne vinder et medlemskab af Museumsforeningen.

Spændende foredrag om Struensee
Over 50 gæster mødte op i Det vilde Køkken på en regnvåd aften for at høre en spændende fortælling om Struensee, der vistnok var Danmarks mest upopulære politiker, men som faktisk blev et symbol på fremskridt, humanitet og oplysning..
Professor Ph.d Ulrik Langen fra Københavns Universitet tryllebandt alle med en medlevende historie om Struensee’s storhedstid og fald, om relationer til kongen og dronningen, og regentens ageren i forskellige sammenhænge.

Ulrik Langen formåede at tegne et stærkt og sympatisk billede af Struensee og de helt specielle vilkår i tiden, der gjorde Struensee i stand til at tage magten – og tabe den igen – og miste livet. Tænk hvis vi alle satte så varige spor på bare 4 år ! – men det blev han jo så også et hoved kortere af.
Efter en pause fik vi indsigt i, hvordan eftertiden har beskrevet Struensee og hans tid, og hvordan hans virke efterfølgende fik indflydelse på kongens og dronningens liv.
En fantastisk aften  –  og vi følger op på historien i kommende foredrag.

Selv udtrykte Ulrik Langen stor begejstring for stedet og det store fremmøde. Han spurgte, om vi altid var så mange til et almindeligt aftenforedrag – og det kunne vi jo kun bekræfte.
Foreningen havde den glæde, at 39 af aftenens i alt 57 gæster allerede var medlemmer og 4 meldte sig ind på selve aftenen. De sidste 14 betalte almindelig entre.
Det var mindst lige så glædeligt, at hovedparten af aftenens gæster havde fået kendskab til foredraget via foreningens nyhedsbrev. Det beviser, at vore jævnlige nyhedsbreve har god effekt.

Naturens dag 2019 i Kongsøre Skov
Arrangørerne havde i år besluttet, at Naturens Dag skulle afholdes 1. september ved Sandskredet i Kongsøre Skov. Beslutningen var taget af to grunde, nemlig i ønsket om at få fat i flere lokale gæs­ter og dernæst at synliggøre arrangementet bedst muligt. Bag det ligger, at de foregående to år har vore gæster over­vejen­de været sommerhusfolket og at annoncerin­gen og omtale af arrangementet helt er druknet blandt omtalerne af Folkemødet i Odsherred.

Sandskredet i Kongsøre Skov var et godt og velvalgt sted for arrangementet – overskueligt og med gode rammer for den enkelte aktør. Dagen startede med regn og tunge skyer – og det har nok afholdt mange fra at tage i skoven. I hvert fald var besøgstallet beskedent. Vi talte 65 besøgende, men ikke alle har besøgt de fire aktører, så der var på intet tidspunkt trængselsproblemer. Som håbet var børnefamilierne i overtal og de udtrykte alle stor glæde over arrangementet.

Odsherred Museumsforening havde tilmeldt Naturens Dag som et særligt 60+ arrangement ud fra, at interesserede ældre her kunne stifte bekendtskab med flere forskellige foreninger, skabe kontakter og få gode oplevelser med hjem. Der var ingen, der tilkendegav at de kom p.g.a. tilmeldingen – omvendt var der flere ældre, der med stor glæde deltog i arrangementet.   

Sommeraktiviteter i museumshaven
I samarbejde med muset har vi afholdt “arkæologi i børnehøjde” med stor succes.
Mange børnefamilier og bedsteforældre med børnebørn kom forbi museumshaven og fik en hyggelig og lærerig oplevelse om arkæologi og detektorer.

Skovtur nr. 2 i Grevinge skov
55 gæster var med i en forårskold skov den 13. april, hvor Kjeld fortalte om plantning af Grevinge skov og skovdriften op gennem tiderne.
Det var en spændende fortælling om verdenshandel, udvikling af nye ideer, intensiv skovdrift og historien frem til nutidens skovdrift, hvor der også skal tages hensyn til biodiversitet.

Vi var omkring flere omlægninger for at tjene penge og politiske beslutninger, der pludselig trak i en anden retning. Det har ikke altid været nemt at drive skovbrug, hvor planlægning ikke handler om de næste 5 år og hvor handlinger har konsekvenser langt ude i fremtiden.
Det var særdeles interessant at høre, hvordan holdningen til vore skove har ændret sig over tid, og om gammel lovgivning, der i dag giver os mulighed for at nyde en tur i skoven.

Skovtur nr. 1 i Grevinge skov
84 gæster var mødt op til vores skovtur i Grevinge skov den 23. marts.  Som én af gæsterne bemærkede: “Det her er da en forening, der drukner i sin egen succes”.
Vi havde en dejlig tur, hvor vi fik en masse oplysninger om kendte og ukendte spor i skoven.
Trods de mange fremmødte, så havde ingen problemer med at høre Kjelds fortælling, der vandrede fra landingsbaner over fly, videre til en mystisk bunker og endte med gravhøje.

Mens vi vandrede, landede 2 hejrer i kanalen for at fouragere – og der var rovfugle i luften.
Alt i alt en god og informativ tur. Nu venter vi på fortsættelsen den 13. april.

”Fra armod og undertrykkelse – til frihed og velstand”

Ib Holm Hansen fortalte den 6. februar detaljeret om den danske bondes liv. Fra vikingetidens frie bonde, der igennem de følgende århundreder bliver mere og mere ufri og forarmet og fordrukken – for til sidst fra omkring år 18oo igen at bliver fri og selvejer. Og hvordan den nye frihed helt revolutionerede landbolivet og det danske samfund f.eks. med højskoler og andelsbevægelsen.
At Ib Holm Hansen er lokal kom klarest til udtryk i hans store historiske viden om Stenstrup og Lumsås, hvor hans viden er helt ned på gård- , mark- og personniveau. Det var en spændende fortælling de 84 fremmødte fik – og man kan i et eftertænktsomt øjeblik godt spekuler på, om den danske bondes situation ikke igen er meget ufri – med voldsom gældssætning og stor koncentration af jorden på få hænder. I hvert fald sat op imod, at Ib oplyste, at en parcellist med få tønder land rent faktisk kunne leve af parcellen førhen. 
Museumsforeningen har den store glæde, at rigtig mange af Odsherreds tilflyttere er interesseret i historie – og ikke mindst den lokale. Det mærker vi både ved vore foredrag og på vore skovture, hvor vi hver gang ser nye ansigter.

Nytårskur på Borren
Igen i år deltog Odsherred Museumsforening i Højby Lokalråds nytårskur, da nytårskuren er et godt sted at vise, hvad vi som forening “roder” med. Som noget nyt blev nytårskuren den 5. januar holdt indendørs i den nye hal Borren. Ca. 200 personer deltog og vi havde et par gode timer, hvor der var tid til at en afslappet snak med interesserede. Nytårskuren er blevet en god tradition, der udvikler sig.

Jul på gågaden i Nykøbing

Det var en kold omgang, da Museumsforeningen var på gågaden i Nykøbing. Vi holdt ud i 1½ time, fik nogle gode samtaler med de forbipasserende og fik også udfyldt nogle tipskuponer. Tak til alle, der frøs med anstand.

Jul på herregården

Odsherreds byer og landsbyer – hvornår er de fra?
93 gæster havde fundet vej til Det vilde Køkken for at høre Johnny Grandjean Gøgsig fortælle om Odsherreds byer endnu en gang. Der var en del gengangere fra første foredrag, så interessen var der endnu. Det blev en spændende aften, hvor deltagerne havde sendt spørgsmål til Johnny. Han gik i dybden med de navne der havde størst interesse, og når spørgerne kom ud, hvor Johnny ikke kunne være med, så fik han god hjælp af Rikke Steenholt, der kunne supplere.

Så alle fik en god og oplysende aften, og for Odsherred Museumsforening var det fantastisk, at møde så stor interesse.
Endnu en gang var servicen i top i Det vilde Køkken, og der var god afsætning på de hjemmebagte kager.
Alt i alt en fantastisk aften, hvor alle fik noget med hjem.
Se foredragsholderens plancher fra foredraget her