Afholdte aktiviteter

Byvandring i Rørvig
Onsdag den 24. maj om aftenen var vi på byvandring i Rørvig med turguide Kjeld Jensen.

Legedag
I forbindelse med et veteranbiltræf i Anneberg Kulturpark den 6. maj – der kom 120 veteranbiler – havde vi lovet at lege lidt med børnene, så tiden ikke blev for lang, mens de ventede.

Dette tilbud gav forrygende tilslutning. Vi havde ca. 270 gæster i de tre timer, vi var der, og alle hyggede sig, legede og fik nogle gode historier om hospitalet og kulturparken.

Kulturhistorisk skovtur
Lørdag den 15. april kl. 10 var vi Jyderup skov NORD med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen (formanden i vores forening).

Arkæologi i børnehøjde
Onsdag den 5. april kl. 11 til 14 havde vi Arkæologi i Børnehøjde, hvor vi gjorde fund med en metaldetektor eller gravede i sandkassen efter gamle stenredskaber og knogler.  

Legedag
Så havde vi legedag igen tirsdag den 4. april kl. 11 til 14, hvor vi fandt alt vores gamle legetøj frem og legede inde og ude.

Donationer til vores hus
Ved en reception den 27. marts modtog vi donationer fra Nordeafonden og Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune til udbygning af vores Velkomstcenter og Børnehus i Anneberg Kulturpark.

Der mødte omkring 25 gæster op til kaffe og basser. Det var bidende koldt, men der var smil allevegne. Det var en herlig dag.
Gitte Klausen har givet tilsagn om, at vi nu råder over hele Den gamle Brandstation til afholdelse af børneaktiviteter, udstilling, velkomstcenter og små foredrag.
Samtidig har vi modtaget 100.000 kr. fra Nordea Fonden, som blev overrakt af filialdirektør Susanne Svarre, samt 40.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget repræsenteret ved Henrik Søborg.
Så nu kan vi komme i gang med at renovere bygningen indvendig til vores formål.
Der skal laves børnehjørne og Geopark-udstillingen fra Tinghuset i Nykøbing bliver der også plads til. Desuden bliver der mulighed for, at kunstnere m.fl. fra Anneberg Kulturpark og resten af Odsherred kan udstille i bygningen.
Så det bliver et travlt forår for foreningen endnu en gang.

Foredrag om Hesselø
Onsdag den 22. marts fortalte forfatteren Annie Brydegaard Danielsen om Hesselø med udgangspunkt i hendes bog fra juni 2022.
Det skete i Det vilde Køkken i Klint.

Foto: Leif Tuxen

Det trak lidt ud med at komme i gang, inden de 88 deltagere var registreret og havde betalt for kaffe og kage.

Annie Brydegaard Danielsen præsenterede sig selv og fortalte, at hun stammede fra Nakke ved Rørvig og var uddannet folkeskolelærer.
Hun oplyste, at de 2×55 minutter kun tillod nedslag i hendes bog – hvorefter hun fortalte om øen igennem historien, for derefter at koncentrere sig om tiden fra slut 1800-tallet og frem til 1950érne. Det vil sige alle de år, hvor øen stort set har været i privateje, hvad den fortsat er. Ejerne har i alle årene været velhavere, der har brugt øen som jagtområde og til sommeropholdssted. Besøgende er fortsat ikke velkomne.

Generalforsamling 2023
Afholdt 15. marts 2023 i Det vilde Køkken

Generalforsamlingen havde god tilslutning. Over 30 medlemmer deltog. Bestyrelsens beretning kan du læse her.
Regnskab og budget blev godkendt og vedtaget. Kontingentet for 2024 er uforandret kr. 150 pr. person.
Bestyrelsen er fortsat bestående af 5 medlemmer. Ruth Christensen havde besluttet at forlade bestyrelsen og overgå til posten som suppleant. Ny i bestyrelsen er Christian Sønderbek, se her.
Se hele dagsordenen med beslutninger her.

En rejse i Hvideslægtens land­skaber
Onsdag 22. februar var der foredrag i Det Vilde Køkken ved middelalderarkæolog med Martin Pavon fra Museum Vestsjælland, der præsenterede den nyeste historiske og arkæologiske viden om slægten og dens kirker, borge og byer i Midt- og Nordvestsjælland.

En veloplagt Martin Pavon fortalte først om Hvideslægtens indviklede stamtræ, der viser, at det ikke er én familie, men 4 indgifte stormandsslægter, der udgør det vi i dag kalder Hvideslægten.
Et par væsentlige detaljer er, at navnet først bruges om slægten fra engang i 1800-tallet og at det i dag ikke giver mening at tale om Hvideslægten efter år 1200, hvor den bliver alt for stor og forgrenet.
Det er altså ikke en familie, der har været i daglig telefonisk kontakt med hinanden – og måske har de ikke engang kendt til eksistensen af hinanden?, som Martin Pavon udtrykte det.
Og det er endda mere kompliceret, for mens vi sjællændere nok har troet at Hviderne var en ren sjællandsk slægt, så viser forskningen, at den jyske del af slægten er langt større – men dog knapt så kendt.

Herefter tog Martin os med på en “bustur” fra Kalundborg over Sæby, Sorø, Fjenneslev og til Odsherred – nemlig til de steder, hvor slægten har efterladt sig markante bygningsværker, der stadig findes.
I Odsherred er der ingen skriftlige kilder, der fortæller at Hviderne har været her. Men som Martin oplyste, så kan det skyldes, at næsten hele det danske middelalderarkiv brændte i storbranden i København i 1795.
Men ud fra hans bygningstekniske viden udpegede han Borren, Hørve Kirke og Dragsholm som steder, som Hviderne kunne have bygget. Udpegningen blev suppleret med forklaring på spor, der den dag i dag kan ses i bygningerne og bekræfter deres rette alder.

En spændende pointe var Matins omtale af vore rundkirker, der på Bornholm opfattes som forsvarsværker. Det var ikke Martins opfattelse – han så rundkirkerne som direkte kopier af den runde Gravkirke i Jerusalem, hvor Jesus er begravet. Og at Hørve kirke oprindelig har været en rundkirke kan endnu ses – når man får at vide, hvad man skal kigge efter.
En spændende aften med 68 tilhørere, hvoraf 20 benyttede sig af Det vilde Køkkens tilbud om “før-foredrags-tapas”.

Vinterferieaktiviteter i februar 2023
Vi holdt Den gamle Brandstation åben i 3 dage i vinterferien og den blev velbesøgt.
Der var arkæologi i børnehøjde og gamle lege for hele familien, samt “fejring” af kyndelmisse med aftenåbent og fakler, hvor Joan Almgren fortalt om den gamle skik for markering af vendepunktet mellem vinter og forår.

Naturmedicinsk Museum den 18. januar 2023
Som opfølgning på Jens Soelbergs foredrag i Det Vilde Køkken den 9. november 2022 om Den medicinske Flora Danica arrangerede vi et kør-selv-besøg på museet hvor 20 medlemmer deltog. Turen var således fuldtegnet og mere end halvdelen af deltagerne mødtes inden museumsbesøget i instituttet kantine og spiste frokost for egen regning.

Det var sidste udkald, da museet bliver nedlagt og sidste mulige besøgsdag er torsdag den 26. januar.
For at suge så meget til os som muligt fik vi to foredrag. Ét hvor professor emeritus Søren Brøgger Christensen gav en historisk gennemgang af epidemier og hvad der gjorde, at tidligere tiders dødelige sygdomme i dag ikke regnes for noget. Han fortalte også om det kæmpearbejde det er, at  udvikle lægemidler, fx mod flodblindhed, malaria, prostatakræft.


Det andet foredrag af pensioneret lektor Bente Gauguin var en gennemgang af museets udstilling, med gode historier om de enkelte genstande og præparater. Museet er (var) lille, men kommer godt rundt om mange af folkemedicinens planter, belyser fint hvordan det meste af den konventionelle medicin står i gæld til naturmedicinen og giver sjove oplevelser med mere kuriøse objekter fra tidligere danske kolonier og danske biologers ekspeditioner til Pamirdalen i Afghanistan.
Som så mange andre museer rækker også dette bagud i tiden for at finde oprindelsen til nutidens medicinske virkemidler, men det rummer også et spændende og fremtidsrettet forsøg på at bygge bro mellem naturmedicinens synergistiske virkning beroende på mange indholdsstoffer til den konventionelle medicins mere enstrengede, målbare virkning.
Glas og beholdere med tørrede plantedele, udtræk, emulsioner, klumper af ambra, krystaller af kamfer og rester af mumie – for den uindviede kedelige, farveløse artefakter, som gennem Bentes fremstilling blev midtpunkter i spændende fortællinger om menneskenes forsøg på at bekæmpe sygdom eller opnå ønskværdige mentale eller fysiske tilstande.
Dejligt med en gruppe af videbegærlige og vidende personer, som bidrog på kryds og tværs i god stemning.
Endnu en succesfuld oplevelse i vores forening.

Julemærkemarch
Søndag den 4. december afholdtes den traditionsrige julemærkemarch til fordel for Julemærkehjemmene og til gavn for udsatte børn i Danmark.

Felex sendte 170 glade vandrer af sted på 5 eller 10 km. march med en meget personlig tale om julemærkehjemmene.
Efter hjemkomst fra turen var der glögg og æbleskiver. Det var en kold tur og koldt at stå og vente. Tak til alle der hjalp  – håber ikke at I blev syge.

Åbent hus
Lørdag den 26. november og 3. december holdt vi åbent mellem kl. 11 og 14 i Den gamle Brandstation i Anneberg Kulturpark.
Her hyggede vi os med lave roelygter og juledekorationer.

Landligger weekend i Anneberg Kulturpark
Lørdag den 19. og søndag den 20. november mellem kl. 11 og 15 havde vi åbent hus i Den gl. Brandstation.

I november og december har vi holdt åbent i Brandstationen med først roelygter, så landliggerweekend og til sidst roelygter og juledekorationer.
Der har været mange gæster, mellem 50 og 100 hver gang, og der er blevet udvist stor kreativitet.
Nogle af flygtningene fandt os og var glade for at lave roelygter og juledekorationer i en times tid.
Alt i alt nogle meget givtige dage, og dejligt at folk finder os.

”Den medicinske Flora Danica”
Foredrag onsdag den 9. november kl. 19-21.30 i Det Vilde Køkken i Klint med
etnobotaniker og farmakognost Jens Soelberg, der er en af Danmarks fremmeste forskere på området.

Vi var på en videnskabelig rejse gennem Danmarks lægemiddelhistorie, med nedslag i de mere end 700 arter af planter, der er brugt af mennesker gennem tiderne, og som i de sidste 800 år haft plads i de danske farmakopéer og middel­alderlige materia medicae.

Allehelgen i Anneberg Kulturpark
Denne gamle skik genoplivede vi søndag den 6. og lørdag den 12. november 2022.

Vi lavede roelygter i Den gl. Brandstation i Anneberg Kulturpark og fortalte også nogle gamle historier om allehelgen.

“Da oplysningstiden ramte Rørvig”
Museumsinspektør Thomas E. Johansen, Museum Vestsjælland, fortalte onsdag den 19. oktober 2022 om Rørvig lodseri, der er et af de ældste i Danmark.
Vi kom langt omkring helt fra starten, hvor lodser var uorganiserede, og til en egentlig start på et formaliseret lodseri. Det hele startede i Dragør, men kom hurtigt til Rørvig.
Thomas havde lavet forskning i én person, der havde været med til at starte det hele, og der var stor interesse og stor spørgelyst. Flere tilhørere efterspurgte en fortsættelse af historien, så Thomas må i gang med at forske videre.

Efter foredraget fik Thomas som tak overrakt en styrthjelm, da han er medlem af en knallertklub. Der var stor moro over dette.

Efterårsferien i Anneberg Kulturpark
Det har været nogle fantastiske dage lørdag til og med onsdag i Anneberg Kulturpark. Vi har haft omkring 200 gæster hver dag.

Mandag havde vi  “Lav din egen solvogn og skriv brev til julemanden med blæk.” Og der var kø i Brandstationen.
Tirsdag havde vi også legedag med lege ude og inde. Også her var der ufattelig mange gæster. Begge ting var gratis, og vi fik megen ros for, at vi havde lege til børnene, der ikke skulle betales for.
Onsdag havde vi Arkæologi i Børnehøjde, og det var som altid en succes. Vi havde omkring 50 gæster til detektorsøgning, og der var tid til at snakke og fortælle.

Opstart af snapseakademiet

Lørdag den 17. september mødtes vi første gang i vores nye snapseakademi til 1½ times hyggelig snak. Her aftalte vi, at næste møde bliver søndag den 23. oktober kl. 11 i Den gamle Brandstation i Anneberg Kulturpark – og hvis der er deltagere nok, så tager urteheksen Dorthe os med ud på en sanketur.
Er du interesseret, så bare duk op, og har du emner, du vil snakke om, så send en mail eller ring til Joan Almgren, urbangartner51@gmail.com, tlf.  25465656.

Bustur til Holbergmuseet og Sorø Akademi
Onsdag den 14. september besøgte vi Tersløsegård – den lille herregård, som Ludvig Holberg testamenterede til Sorø Akademi – og herefter fik vi en rundvisning på Sorø Akademi.
Arrangementet var en heldagstur og traditionen tro var Holbæk og Kalundborg Museumsforeninger, samt Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner også inviteret.

Vi tog fra Kulturhistorisk Museum kl. 8 og kom først til Tersløsegård. Her fik vi en rundvisning både i haven og indendørs, og det er helt sikkert, at mange lærte nyt om Holberg.
Efter en dejlig afslappet middag med god tid gik turen til Sorø Akademi, hvor vi fik en grundig fortælling om Akademiet og kirken.
Alt i alt en lærerig dag.

Historisk skovtur i Jyderup Skovs østlige del


Onsdag den 24. august kl. 19-21.30 var vi i den flotteste sommeraften med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen rundt i Jyderup Skov og høre om Broncealderen, bebyggelser, forskellige typer af høje, nye danskere og Jens Vejmand.

Kør-selv-ture
Søndag den 31. juli var vi på tur rundt om Fårevejle og lørdag den 6. august var vi på tur syd for Fårevejle med myte-og sagnfortæller Joan Almgren.

Gamle lege i Anneberg Kulturpark
Tirsdag den 5. juli begyndte vi sommerens aktiviteter med en legedag. Det blev en stor succes. Vi havde 72 gæster, der legede både ude og inde.
Tirsdag den 12. juli havde vi endnu en herlig legedag. Der er stor aktivitet og både børn og voksne leger både ude og inde.  Det er fantastisk at se. 41 voksne og 31 børn kom forbi – og alle er glade for vores tiltag.

Den 19. juli fik vi endnu en fantastisk legedag. Vi var lidt nervøse for, at alle gæsterne var taget til stranden, men der kom 23 voksne og 40 børn. Herligt at se så mange glade børn lege med  “gammeldags”  legetøj.
Den 26. juli blev vi nærmest løbet over ende med over 200 besøgende.
Vores sidste legedag var 3. august.
Vi har alt i alt haft over 500 besøgende til legedagene, så mon ikke vi gentager succesen i 2023.

Sommerarkæologi
Onsdag den 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli og 3. august havde vi Arkæologi i Børnehøjde og hele 89 gæster lagde vejen forbi den 6. juli. Vi fik meget ros for aktiviteten, der fortsætter sommerferien ud.
Også til denne aktivitet har vi haft over 500 besøgende i skolesommerferien.

Kør-selv-tur søndag den 26. juni
Vi Kørte fra Dragsholm og sydpå. På turen hørte vi om ellefolk og trolddom, helbredende dysser og den blodige kamp ved Blodsgaardene. Også om spøgelser på Vallekilde kirkegård og en kloge kone i Hørve, der kunne helbrede trolddom.

Kør-selv-tur lørdag den 18. juni
På turen rundt om Fårevejle hørte vi om spøgelser på Dragsholm. Der er en rytter, en trold og en drage ved Vejrhøj, varulve på Fårevejle Ås og et meget svært byggeri af en kirke. Vi hørte også om nisser, trolden fra Esterhøj og trolden fra Aastofte.

Anneberg Kulturpark lørdag den 14. maj

Foreningen holdt åbent hus i velkomstcenteret i Brandstationen. Vi fortalte om hospitalet og Kulturparken. Vi havde løbende mange gæster  –  der kom omkring 50 gæster forbi – og det er helt tydeligt, at de mange nye sommerhusejere ikke kender historien om psykiatrihospitalet og Anneberg Kulturpark.
Så vi prøver igen en anden gang.

Verdensmål-kunst i Anneberg Kulturpark lørdag den 14. maj
Vi gik en smuk gåtur i Annebergparken ad stier og veje, hvor man normalt ikke kommer. Med foreningens folder som guide fulgte vi tilblivelsen af Verdensmålskunstruten “17 goals on my mind”.
Det er Geopark Odsherred, der i samarbejde med Anneberg Kulturpark, Kunstnerkollek­tivet 8b i Unnerød og Beboerforeningen er initiativtager til projektet.
“17 goals on my mind” er 17 danske og internationale kunstneres fortolkning af ét af FN´s Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Værkerne er under etablering, så kom og følg tilblivelsen af de 17 spændende kunstværker over de næste måneder. I skrivende stund er 1½ værk opsat, men fra nu af går det stærkt og inden som­mer­­ferien vil der være opsat mange værker. Alle værker forventes at være på plads inden udgangen af 2022. Ruten er 3 km lang.
I dagens anledning er de færdige værker, samt de kommende værker markeret med en jernpæl med en planche med det valgte Verdensmål og kunstnerens fortolkning, idéoplæg og beskrivelse af værket.
Ideen er at sætte fokus på Verdensmålene og få os til at tænke over vores rolle og ansvar. Nederst på hver af de opsatte plancher stilles der derfor tre spørgsmål, som man kan diskutere med andre og notere bogstavet for det rigtige svar ud for det tilsvarende ikon på rutekoret. Bogstaverne danner en kort sætning. Man ved at svarene er rigtige, såfremt sætningen giver mening.

Kunst og FN´s Verdensmål i Annebergparken
Lørdag den 16. april 2022 inviterede vi til en 3 km lang gåtur i Annebergparken, hvor temaet er Kunst og Verdensmål.
Det var en rigtig god oplevelse. Deltagerne udtrykte stor glæde og ros for arrangementet og var rigtig glade for introduktionen til stedet. Flertallet var sommerhusejere, der fortalte, at de i de kommende måneder ville følge skabelsesprocessen af “17 goals on my mind” og at de glædede sig til at se alle kunstværkerne opstillet. 
Flertallet af deltagerne var 60+ år, men der deltog heldigvis også mange yngre familier.

  • Spændende læsning


I alt deltog 60 og 70 personer i arrangementet. Vi missede optællingen, fordi der kom nye deltagere hele tiden samtidig med, at rigtig mange andre gæster lige skulle have vist vejen til psykiatrimuseets rundvisning ved kapellet. Det viser, at der her i Kulturparkens opstartsfase er et stort behov for et bemandet informationscenter.

Frokost i det grønne

De 55 stk. indkøbte Verdensmålspins blev hurtigt uddelt – så de mange sidst ankomne slet ikke fik tilbuddet. Til gengæld var der Nordeatrøjer til alle.

Aktivitetsdag i Kulturparken
Onsdag den 13. april afholdte vi en velbesøgt aktivitetsdag i Anneberg Kulturpark og Museumshaven.

På jagt efter spor fra Danmarks besættelse 1940-1945
Lørdag den 9. april var vi på en 2½ time lang skovtur i den nordvestlige del af Grevinge Skov. På turen viste pensioneret skovfoged Kjeld Jensen de skjulte spor fra besættelsestiden.

Formålet med turen var at afsløre/løfte en lille flig af områdets historie under 2. verdenskrig. Først gav Kjeld Jensen en kort introduktion underbygget med kort og plancher om nødflyvepladsen, krigssituationen i det hele taget i slutningen af krigen og tyskernes samlede plan mod en allieret invasion – og med særlig vægt på forsvaret af Odsherred.
Ude ved landkanelen fik vi vist, hvor start- og landingsbaner, ammunitions- bunkere og mandskabsbunkere var placeret ude på den udtørrede Sidinge Fjord. Herefter så vi nogle af de meget tydelige spor inde i selve Grevinge Skov: Rullebaner, rester af en bro over landkanalen, flystandpladser og en mærkelig lille murstensbunker.
Vejret var koldt, men solrigt. Turen var kun 1½ km. lang og selv om de 54 deltagere var klædt godt på, så blev det hurtigt koldt pga. de mange stop undervejs.
Kjeld Jensen spurgte undervejs, om deltagerne syntes, at de mange anlæg i skoven burde bevares. Holdningen var at de burde bevares. Kjeld oplyste, at dagens tur formentlig var hans sidste om 2. Verdenskrig i Grevinge Skov – ud fra, at det i dag var 82 år siden, at tyskerne besatte Danmark. Omvendt så viser det store deltagerantal et behov for fortsat at formidle besættelsestiden.

Generalforsamling 2022
Vi har afholdt den årlige ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2022 i Det Vilde Køkken i Klint med 24 deltagere.


Du kan se dagsordenen her

På gyngende grund” – Lammefjordens historie
Onsdag den 16. marts 2022 hørte vi foredraget På gyngende grund – Lammefjordens historie med Arne Fjordgaard Andersen i Det Vilde Køkken i Klint.

”Skoven med de skjulte fortidsminder”
Historisk skovtur lørdag den 5. marts 2022 i Jyderup Skovs sydlige del med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen.
Ca. 40 deltagere, heraf 6 nye medlemmer, fik en god tur i et helt fantastisk dejligt vejr.

Aktiviteter i Kulturparken i februar 2021
Den 16. februar regnede det ubønhørligt og alt smattede til, men alligevel dukkede 52 gæster op til Arkæologi i Børnehøjde. Det var lidt bedre den 18. februar med lidt vind, men tørt vejr, og det lokkede 72 gæster ud i det fine vejr. Der var gang i både sandkasse og sold og tid til hyggelige samtaler med gæsterne.

I brandstationen støttede vi op om lysfesten i Anneberg Kulturpark. Vi havde åbent den 15. og den 17. februar om aftenen fra kl. 19 til 21. Den 15. februar var der ret tomt, men den 17. februar dukkede der 22 gæster op til fortællinger om Annebergparken, Psykiatrihospitalet og Kulturhistorisk Forening.

Opsamling på 2021
Her er en rekapitualtion over vores aktiviteter i 2021:
3 Kulturhistoriske skovture til Vejrhøj, Sonnerup og Grønnehave skove. 
7 Corona-sikre kør-selv-ture i marts, april og juli om sagn og myter spredt i Odsherred.
10 “Arkæologi i Børnehøjde” arrangementer på Odsherreds Museum, Anneberg Kulturpark og Dragsholm Slot.
2 grusgravture ”Hvordan er Danmark skabt”.
6 familieaktiviteter i Anneberg Kulturpark til påske og pinse med gamle lege, Arkæologi i Børnehøjde og kulturhistoriske omvisninger m.v. 
3 kunst- og kulturhistoriske ture i Geopark Festivalen. 
Deltaget i Ren Natur-kampagnen –opsamling af affald.
20 medlemmer havde en fremragende teateroplevelse på Holbæk Museum.
60 medlemmer deltog ikør-selv tur til Oplevelsescenter Nyvang.
Afholdt Alle-helgeners-dag i Anneberg Kulturpark med fremstilling af roelygter.
Gennemført årets eneste indendørsarrangement – foredrag om Den Spanske Syge i Odsherred.
Julearrangement i Anneberg Kulturpark.
Medarrangør af Odsherreds Julemærkemarch, der udgår fra Odsherreds Museum, med 150 deltagere, hvoraf mange efterfølgende besøgte museet.
– og så har vi passet museumshaven på smukkeste vis.