Afholdte aktiviteter

Åbent hus
Lørdag den 26. november holdt vi åbent mellem kl. 11 og 14 i Den gamle Brandstation i Anneberg Kulturpark.
Her hyggede vi os med lave roelygter og juledekorationer.

Landligger weekend i Anneberg Kulturpark
Lørdag den 19. og søndag den 20. november mellem kl. 11 og 15 havde vi åbent hus i Den gl. Brandstation.

”Den medicinske Flora Danica”
Foredrag onsdag den 9. november kl. 19-21.30 i Det Vilde Køkken i Klint med
etnobotaniker og farmakognost Jens Soelberg, der er en af Danmarks fremmeste forskere på området.

Vi var på en videnskabelig rejse gennem Danmarks lægemiddelhistorie, med nedslag i de mere end 700 arter af planter, der er brugt af mennesker gennem tiderne, og som i de sidste 800 år haft plads i de danske farmakopéer og middel­alderlige materia medicae.

Allehelgen i Anneberg Kulturpark
Denne gamle skik genoplivede vi søndag den 6. og lørdag den 12. november 2022.

Vi lavede roelygter i Den gl. Brandstation i Anneberg Kulturpark og fortalte også nogle gamle historier om allehelgen.

“Da oplysningstiden ramte Rørvig”
Museumsinspektør Thomas E. Johansen, Museum Vestsjælland, fortalte onsdag den 19. oktober 2022 om Rørvig lodseri, der er et af de ældste i Danmark.
Vi kom langt omkring helt fra starten, hvor lodser var uorganiserede, og til en egentlig start på et formaliseret lodseri. Det hele startede i Dragør, men kom hurtigt til Rørvig.
Thomas havde lavet forskning i én person, der havde været med til at starte det hele, og der var stor interesse og stor spørgelyst. Flere tilhørere efterspurgte en fortsættelse af historien, så Thomas må i gang med at forske videre.

Efter foredraget fik Thomas som tak overrakt en styrthjelm, da han er medlem af en knallertklub. Der var stor moro over dette.

Efterårsferien i Anneberg Kulturpark
Det har været nogle fantastiske dage lørdag til og med onsdag i Anneberg Kulturpark. Vi har haft omkring 200 gæster hver dag.

Mandag havde vi  “Lav din egen solvogn og skriv brev til julemanden med blæk.” Og der var kø i Brandstationen.
Tirsdag havde vi også legedag med lege ude og inde. Også her var der ufattelig mange gæster. Begge ting var gratis, og vi fik megen ros for, at vi havde lege til børnene, der ikke skulle betales for.
Onsdag havde vi Arkæologi i Børnehøjde, og det var som altid en succes. Vi havde omkring 50 gæster til detektorsøgning, og der var tid til at snakke og fortælle.

Opstart af snapseakademiet

Lørdag den 17. september mødtes vi første gang i vores nye snapseakademi til 1½ times hyggelig snak. Her aftalte vi, at næste møde bliver søndag den 23. oktober kl. 11 i Den gamle Brandstation i Anneberg Kulturpark – og hvis der er deltagere nok, så tager urteheksen Dorthe os med ud på en sanketur.
Er du interesseret, så bare duk op, og har du emner, du vil snakke om, så send en mail eller ring til Joan Almgren, urbangartner51@gmail.com, tlf.  25465656.

Bustur til Holbergmuseet og Sorø Akademi
Onsdag den 14. september besøgte vi Tersløsegård – den lille herregård, som Ludvig Holberg testamenterede til Sorø Akademi – og herefter fik vi en rundvisning på Sorø Akademi.
Arrangementet var en heldagstur og traditionen tro var Holbæk og Kalundborg Museumsforeninger, samt Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner også inviteret.

Vi tog fra Kulturhistorisk Museum kl. 8 og kom først til Tersløsegård. Her fik vi en rundvisning både i haven og indendørs, og det er helt sikkert, at mange lærte nyt om Holberg.
Efter en dejlig afslappet middag med god tid gik turen til Sorø Akademi, hvor vi fik en grundig fortælling om Akademiet og kirken.
Alt i alt en lærerig dag.

Historisk skovtur i Jyderup Skovs østlige del


Onsdag den 24. august kl. 19-21.30 var vi i den flotteste sommeraften med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen rundt i Jyderup Skov og høre om Broncealderen, bebyggelser, forskellige typer af høje, nye danskere og Jens Vejmand.

Kør-selv-ture
Søndag den 31. juli var vi på tur rundt om Fårevejle og lørdag den 6. august var vi på tur syd for Fårevejle med myte-og sagnfortæller Joan Almgren.

Gamle lege i Anneberg Kulturpark
Tirsdag den 5. juli begyndte vi sommerens aktiviteter med en legedag. Det blev en stor succes. Vi havde 72 gæster, der legede både ude og inde.
Tirsdag den 12. juli havde vi endnu en herlig legedag. Der er stor aktivitet og både børn og voksne leger både ude og inde.  Det er fantastisk at se. 41 voksne og 31 børn kom forbi – og alle er glade for vores tiltag.

Den 19. juli fik vi endnu en fantastisk legedag. Vi var lidt nervøse for, at alle gæsterne var taget til stranden, men der kom 23 voksne og 40 børn. Herligt at se så mange glade børn lege med  “gammeldags”  legetøj.
Den 26. juli blev vi nærmest løbet over ende med over 200 besøgende.
Vores sidste legedag var 3. august.
Vi har alt i alt haft over 500 besøgende til legedagene, så mon ikke vi gentager succesen i 2023.

Sommerarkæologi
Onsdag den 6. juli, 13. juli, 20. juli, 27. juli og 3. august havde vi Arkæologi i Børnehøjde og hele 89 gæster lagde vejen forbi den 6. juli. Vi fik meget ros for aktiviteten, der fortsætter sommerferien ud.
Også til denne aktivitet har vi haft over 500 besøgende i skolesommerferien.

Kør-selv-tur søndag den 26. juni
Vi Kørte fra Dragsholm og sydpå. På turen hørte vi om ellefolk og trolddom, helbredende dysser og den blodige kamp ved Blodsgaardene. Også om spøgelser på Vallekilde kirkegård og en kloge kone i Hørve, der kunne helbrede trolddom.

Kør-selv-tur lørdag den 18. juni
På turen rundt om Fårevejle hørte vi om spøgelser på Dragsholm. Der er en rytter, en trold og en drage ved Vejrhøj, varulve på Fårevejle Ås og et meget svært byggeri af en kirke. Vi hørte også om nisser, trolden fra Esterhøj og trolden fra Aastofte.

Anneberg Kulturpark lørdag den 14. maj

Foreningen holdt åbent hus i velkomstcenteret i Brandstationen. Vi fortalte om hospitalet og Kulturparken. Vi havde løbende mange gæster  –  der kom omkring 50 gæster forbi – og det er helt tydeligt, at de mange nye sommerhusejere ikke kender historien om psykiatrihospitalet og Anneberg Kulturpark.
Så vi prøver igen en anden gang.

Verdensmål-kunst i Anneberg Kulturpark lørdag den 14. maj
Vi gik en smuk gåtur i Annebergparken ad stier og veje, hvor man normalt ikke kommer. Med foreningens folder som guide fulgte vi tilblivelsen af Verdensmålskunstruten “17 goals on my mind”.
Det er Geopark Odsherred, der i samarbejde med Anneberg Kulturpark, Kunstnerkollek­tivet 8b i Unnerød og Beboerforeningen er initiativtager til projektet.
“17 goals on my mind” er 17 danske og internationale kunstneres fortolkning af ét af FN´s Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Værkerne er under etablering, så kom og følg tilblivelsen af de 17 spændende kunstværker over de næste måneder. I skrivende stund er 1½ værk opsat, men fra nu af går det stærkt og inden som­mer­­ferien vil der være opsat mange værker. Alle værker forventes at være på plads inden udgangen af 2022. Ruten er 3 km lang.
I dagens anledning er de færdige værker, samt de kommende værker markeret med en jernpæl med en planche med det valgte Verdensmål og kunstnerens fortolkning, idéoplæg og beskrivelse af værket.
Ideen er at sætte fokus på Verdensmålene og få os til at tænke over vores rolle og ansvar. Nederst på hver af de opsatte plancher stilles der derfor tre spørgsmål, som man kan diskutere med andre og notere bogstavet for det rigtige svar ud for det tilsvarende ikon på rutekoret. Bogstaverne danner en kort sætning. Man ved at svarene er rigtige, såfremt sætningen giver mening.

Kunst og FN´s Verdensmål i Annebergparken
Lørdag den 16. april 2022 inviterede vi til en 3 km lang gåtur i Annebergparken, hvor temaet er Kunst og Verdensmål.
Det var en rigtig god oplevelse. Deltagerne udtrykte stor glæde og ros for arrangementet og var rigtig glade for introduktionen til stedet. Flertallet var sommerhusejere, der fortalte, at de i de kommende måneder ville følge skabelsesprocessen af “17 goals on my mind” og at de glædede sig til at se alle kunstværkerne opstillet. 
Flertallet af deltagerne var 60+ år, men der deltog heldigvis også mange yngre familier.

  • Spændende læsning


I alt deltog 60 og 70 personer i arrangementet. Vi missede optællingen, fordi der kom nye deltagere hele tiden samtidig med, at rigtig mange andre gæster lige skulle have vist vejen til psykiatrimuseets rundvisning ved kapellet. Det viser, at der her i Kulturparkens opstartsfase er et stort behov for et bemandet informationscenter.

Frokost i det grønne

De 55 stk. indkøbte Verdensmålspins blev hurtigt uddelt – så de mange sidst ankomne slet ikke fik tilbuddet. Til gengæld var der Nordeatrøjer til alle.

Aktivitetsdag i Kulturparken
Onsdag den 13. april afholdte vi en velbesøgt aktivitetsdag i Anneberg Kulturpark og Museumshaven.

På jagt efter spor fra Danmarks besættelse 1940-1945
Lørdag den 9. april var vi på en 2½ time lang skovtur i den nordvestlige del af Grevinge Skov. På turen viste pensioneret skovfoged Kjeld Jensen de skjulte spor fra besættelsestiden.

Formålet med turen var at afsløre/løfte en lille flig af områdets historie under 2. verdenskrig. Først gav Kjeld Jensen en kort introduktion underbygget med kort og plancher om nødflyvepladsen, krigssituationen i det hele taget i slutningen af krigen og tyskernes samlede plan mod en allieret invasion – og med særlig vægt på forsvaret af Odsherred.
Ude ved landkanelen fik vi vist, hvor start- og landingsbaner, ammunitions- bunkere og mandskabsbunkere var placeret ude på den udtørrede Sidinge Fjord. Herefter så vi nogle af de meget tydelige spor inde i selve Grevinge Skov: Rullebaner, rester af en bro over landkanalen, flystandpladser og en mærkelig lille murstensbunker.
Vejret var koldt, men solrigt. Turen var kun 1½ km. lang og selv om de 54 deltagere var klædt godt på, så blev det hurtigt koldt pga. de mange stop undervejs.
Kjeld Jensen spurgte undervejs, om deltagerne syntes, at de mange anlæg i skoven burde bevares. Holdningen var at de burde bevares. Kjeld oplyste, at dagens tur formentlig var hans sidste om 2. Verdenskrig i Grevinge Skov – ud fra, at det i dag var 82 år siden, at tyskerne besatte Danmark. Omvendt så viser det store deltagerantal et behov for fortsat at formidle besættelsestiden.

Generalforsamling 2022
Vi har afholdt den årlige ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2022 i Det Vilde Køkken i Klint med 24 deltagere.


Du kan se dagsordenen her

På gyngende grund” – Lammefjordens historie
Onsdag den 16. marts 2022 hørte vi foredraget På gyngende grund – Lammefjordens historie med Arne Fjordgaard Andersen i Det Vilde Køkken i Klint.

”Skoven med de skjulte fortidsminder”
Historisk skovtur lørdag den 5. marts 2022 i Jyderup Skovs sydlige del med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen.
Ca. 40 deltagere, heraf 6 nye medlemmer, fik en god tur i et helt fantastisk dejligt vejr.

Aktiviteter i Kulturparken i februar 2021
Den 16. februar regnede det ubønhørligt og alt smattede til, men alligevel dukkede 52 gæster op til Arkæologi i Børnehøjde. Det var lidt bedre den 18. februar med lidt vind, men tørt vejr, og det lokkede 72 gæster ud i det fine vejr. Der var gang i både sandkasse og sold og tid til hyggelige samtaler med gæsterne.

I brandstationen støttede vi op om lysfesten i Anneberg Kulturpark. Vi havde åbent den 15. og den 17. februar om aftenen fra kl. 19 til 21. Den 15. februar var der ret tomt, men den 17. februar dukkede der 22 gæster op til fortællinger om Annebergparken, Psykiatrihospitalet og Kulturhistorisk Forening.

Opsamling på 2021
Her er en rekapitualtion over vores aktiviteter i 2021. (Du kan desuden læse om de enkelte aktiviteter nedenfor):
3 Kulturhistoriske skovture til Vejrhøj, Sonnerup og Grønnehave skove. 
7 Corona-sikre kør-selv-ture i marts, april og juli om sagn og myter spredt i Odsherred.
10 “Arkæologi i Børnehøjde” arrangementer på Odsherreds Museum, Anneberg Kulturpark og Dragsholm Slot.
2 grusgravture ”Hvordan er Danmark skabt”.
6 familieaktiviteter i Anneberg Kulturpark til påske og pinse med gamle lege, Arkæologi i Børnehøjde og kulturhistoriske omvisninger m.v. 
3 kunst- og kulturhistoriske ture i Geopark Festivalen. 
Deltaget i Ren Natur-kampagnen –opsamling af affald.
20 medlemmer havde en fremragende teateroplevelse på Holbæk Museum.
60 medlemmer deltog ikør-selv tur til Oplevelsescenter Nyvang.
Afholdt Alle-helgeners-dag i Anneberg Kulturpark med fremstilling af roelygter.
Gennemført årets eneste indendørsarrangement – foredrag om Den Spanske Syge i Odsherred.
Julearrangement i Anneberg Kulturpark.
Medarrangør af Odsherreds Julemærkemarch, der udgår fra Odsherreds Museum, med 150 deltagere, hvoraf mange efterfølgende besøgte museet.
– og så har vi passet museumshaven på smukkeste vis.

Julemærkemarch
Søndag den 5. december blev årets julemærkemarch afviklet med udgangspunkt fra Odsherreds Museum.

Der kom omkring 150 gæster, der skulle gå en tur på 5 km. eller 10 km. Det var rigtig koldt, men alt forløb godt.
Det var godt med noget varmt efter marchen. Vi fik næsten udsolgt af glögg og æbleskiver.
En rigtig god dag.

Julemarked
Lørdag den 4. december var der julehygge i Annebergparken. Vi havde lavet en julestue med produktion af juledekorationer og roelygter i Brandstationen – og Jens stødte til med at snitte gren nisser.

Vi havde 116 gæster og der var mange gode samtaler om foreningen, den gamle skik med at snitte roelygter og om Kulturparken. En rigtig hyggelig dag.

Weekend i Solvognens tegn
Lørdag den 20. november var en hyggelig dag med mange aktiviteter i Anneberg Kulturpark. Vi havde omkring 100 gæster i Den gamle Brandstation. Det var rigtig dejligt at se, at brandstationen begynder at virke, som vi godt vil have det. Mange søger oplysninger om stedet, og vi bruger meget tid, på at snakke med gæsterne.
Vi snittede roelygter, der er en gammel skik i forbindelse med Allehelgensdag, og vi lavede solvogne sammen med børnene.

Desuden gennemførte vi to kulturhistoriske vandringer sponseret af Nordea Fonden. De to ruter førte os rundt i hele Annebergparken, hvor der blev fortalt om de forskellige bygninger funktion gennem de sidste 100 år.

Allehelgensdag med roelygter
Søndag den 7. november genoplivede vi den gamle skik med at snitte roelygter til Allehelgensdag.
Det skete i vores lokaler i velkomstcentret i Anneberg Kulturpark.

Det var en rigtig hyggelig og godt besøgt dag. Der blev fortalt myter, og da vi havde lukket, satte vi roelygter på grave på de hjerneløses kirkegård ved kapellet.

Foredrag: Den Spanske Syge i Odsherred
Over 30 medlemmer hørte den 3. november Claus Marcussens spændende beretning om den Spanske Syge I Odsherred fra sommeren 1918 til efteråret 1920.

Hans fortælling byggede på minutiøs gennemgang af de 3 forskellige aviser, der dengang udkom i Odsherred. Det var uhyggelig læsning, hvor den ene familietragedie efter den anden blev beskrevet – og hvor hele familier døde i løbet af få dage. Noget samlet tal for hvor mange personer, der mistede livet i Odsherred under epidemien, findes ikke – men i alt døde 15.000 i Danmark og over 50 millioner på verdensplan.
Claus gennemgik de dengang anbefalede forholdsregler og afværgeforanstaltninger og det var som at se og høre drejebogen over håndteringen af Covid 19. Claus mente da også, at sundhedsmyndighederne havde skævet kraftigt til reglerne fra dengang.

Anneberg Kulturpark
I efterårsferien – fredag den 22. oktober fejrede vi , at vi nu er på plads i Anneberg Kulturpark.


Vi er stolte og glade for at være nået hertil og vi fremviste resultaterne for vore medlemmer, vore gode samarbejdspartnere og de fonde m.v. der har støttet arbejdet.
Det hele har kun været muligt med hjælp af flotte donationer fra Nordea Fonden, Odsherred Kommune, Geopark Odsherred, Istidsruten og Lions Odsherred. Den økonomiske støtte har været en stor inspiration for foreningen og en forudsætning for, at vi og vore samarbejdspartnere overhovedet kunnet lave disse dejlige ting til glæde for Odsherred og dets mange besøgende.
Der kom 38 til receptionen og hen over dagen 155 besøgende. Der var rigtig travlt.

Og det nye sold og sandkasse i aktivitetsområdet var stor succes. Vi følte os helt tilbage til “gamle” dage med 135 besøgende. Alle roste området, og det var meget nye sommerhusejere vi havde fat i  –  unge mennesker med børn. Alle hyggede sig, og mange var en tur rundt i Kulturparken og på besøg i restaurant, hos kunstnere og andre udstillere.
En fantastisk dag.

Tur i Grønnehave Skov
Turen den 2. oktober 2021 i Grønnehave Skov var rigtig spændende.  En lille skov med et stort potentiale. Der er en utrolig masse fortidsminder i den lille skov, og vi fik fortælling om broncealderhøje,  gamle kyststrækninger, Nykøbing Mølle, en kilde og en hel masse mere.

Vi sluttede i Anneberg Kulturpark og så vores nye sold og sandkasse, og vi var også en tur på brandstationen.
En lærerig tur om skoven, der ligger lige i vores baghave.

Tur i Højby Grusgrav
Lørdag den 18. september 2021 var vi med geograf Erland D. Jensen på en spændende tur i Højby Grusgrav, hvor vi bl.a. hørte om Minik Rosings nye spændende teori om, at livet på jorden kan have haft afgørende betydning for dannelsen af kontinenterne.

Kør-selv-tur til Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk
Onsdag den 15. september 2021 deltog 60 glade medlemmer i besøget i det, der tidligere var kendt som Andelslandsbyen, men som nu er et super oplevelsescenter.


Vi blev vist rundt af kompetente frivillige guider, der fortalte interessante og spændende historier om det vi så, og baggrunden herfor. For mange var det en tur langt tilbage i den tidligste barndom, da indholdet i oplevelsescentret har sit fokus i 1940’erne.
At vi også fik god forplejning, var kun et ekstra plus til oplevelsen.
En stor tak til Kulturministeriet, der var gavmild sponsor til turen.

Tilbagemelding fra turen til Oplevelsescenter Nyvang
Det er altid rart at få positiv evaluering af foreningens arrangementer.
Michael N. Steen har den 19. september sendt os følgende:
“Tak for en dejlig tur til Nyvang. Spændende at se og hyggeligt at gense nogle af de ting jeg husker fra min barndom. Den lå godt nok mest i 1950’erne, men forskellen fra 1940’erne var vist ikke så stor.”
Du kan se alle Michaels 68 supergode fotos fra turen her

Teaterforestillingen ”Zorro og Den Forbudte Sombrero
Tirsdag den 31. august 2021 så 20 heldige medlemmer Flemming Jensens forrygende stykke i Holbæk Museums gårdhave.

Når medlemmerne var heldige, så var det først og fremmest fordi forestillingen var sjov, men også fordi medlemmerne fik billetterne gratis som en gave fra vores forening.