Afholdte aktiviteter

Anneberg Kulturpark lørdag den 14. maj

Foreningen holdt åbent hus i velkomstcenteret i Brandstationen. Vi fortalte om hospitalet og Kulturparken. Vi havde løbende mange gæster  –  der kom omkring 50 gæster forbi – og det er helt tydeligt, at de mange nye sommerhusejere ikke kender historien om psykiatrihospitalet og Anneberg Kulturpark.
Så vi prøver igen en anden gang.

Verdensmål-kunst i Anneberg Kulturpark lørdag den 14. maj
Vi gik en smuk gåtur i Annebergparken ad stier og veje, hvor man normalt ikke kommer. Med foreningens folder som guide fulgte vi tilblivelsen af Verdensmålskunstruten “17 goals on my mind”.
Det er Geopark Odsherred, der i samarbejde med Anneberg Kulturpark, Kunstnerkollek­tivet 8b i Unnerød og Beboerforeningen er initiativtager til projektet.
“17 goals on my mind” er 17 danske og internationale kunstneres fortolkning af ét af FN´s Verdensmål for en bæredygtig udvikling. Værkerne er under etablering, så kom og følg tilblivelsen af de 17 spændende kunstværker over de næste måneder. I skrivende stund er 1½ værk opsat, men fra nu af går det stærkt og inden som­mer­­ferien vil der være opsat mange værker. Alle værker forventes at være på plads inden udgangen af 2022. Ruten er 3 km lang.
I dagens anledning er de færdige værker, samt de kommende værker markeret med en jernpæl med en planche med det valgte Verdensmål og kunstnerens fortolkning, idéoplæg og beskrivelse af værket.
Ideen er at sætte fokus på Verdensmålene og få os til at tænke over vores rolle og ansvar. Nederst på hver af de opsatte plancher stilles der derfor tre spørgsmål, som man kan diskutere med andre og notere bogstavet for det rigtige svar ud for det tilsvarende ikon på rutekoret. Bogstaverne danner en kort sætning. Man ved at svarene er rigtige, såfremt sætningen giver mening.

Kunst og FN´s Verdensmål i Annebergparken
Lørdag den 16. april 2022 inviterede vi til en 3 km lang gåtur i Annebergparken, hvor temaet er Kunst og Verdensmål.
Det var en rigtig god oplevelse. Deltagerne udtrykte stor glæde og ros for arrangementet og var rigtig glade for introduktionen til stedet. Flertallet var sommerhusejere, der fortalte, at de i de kommende måneder ville følge skabelsesprocessen af “17 goals on my mind” og at de glædede sig til at se alle kunstværkerne opstillet. 
Flertallet af deltagerne var 60+ år, men der deltog heldigvis også mange yngre familier.

  • Spændende læsning


I alt deltog 60 og 70 personer i arrangementet. Vi missede optællingen, fordi der kom nye deltagere hele tiden samtidig med, at rigtig mange andre gæster lige skulle have vist vejen til psykiatrimuseets rundvisning ved kapellet. Det viser, at der her i Kulturparkens opstartsfase er et stort behov for et bemandet informationscenter.

Frokost i det grønne

De 55 stk. indkøbte Verdensmålspins blev hurtigt uddelt – så de mange sidst ankomne slet ikke fik tilbuddet. Til gengæld var der Nordeatrøjer til alle.

Aktivitetsdag i Kulturparken
Onsdag den 13. april afholdte vi en velbesøgt aktivitetsdag i Anneberg Kulturpark og Museumshaven.

På jagt efter spor fra Danmarks besættelse 1940-1945
Lørdag den 9. april var vi på en 2½ time lang skovtur i den nordvestlige del af Grevinge Skov. På turen viste pensioneret skovfoged Kjeld Jensen de skjulte spor fra besættelsestiden.

Formålet med turen var at afsløre/løfte en lille flig af områdets historie under 2. verdenskrig. Først gav Kjeld Jensen en kort introduktion underbygget med kort og plancher om nødflyvepladsen, krigssituationen i det hele taget i slutningen af krigen og tyskernes samlede plan mod en allieret invasion – og med særlig vægt på forsvaret af Odsherred.
Ude ved landkanelen fik vi vist, hvor start- og landingsbaner, ammunitions- bunkere og mandskabsbunkere var placeret ude på den udtørrede Sidinge Fjord. Herefter så vi nogle af de meget tydelige spor inde i selve Grevinge Skov: Rullebaner, rester af en bro over landkanalen, flystandpladser og en mærkelig lille murstensbunker.
Vejret var koldt, men solrigt. Turen var kun 1½ km. lang og selv om de 54 deltagere var klædt godt på, så blev det hurtigt koldt pga. de mange stop undervejs.
Kjeld Jensen spurgte undervejs, om deltagerne syntes, at de mange anlæg i skoven burde bevares. Holdningen var at de burde bevares. Kjeld oplyste, at dagens tur formentlig var hans sidste om 2. Verdenskrig i Grevinge Skov – ud fra, at det i dag var 82 år siden, at tyskerne besatte Danmark. Omvendt så viser det store deltagerantal et behov for fortsat at formidle besættelsestiden.

Generalforsamling 2022
Vi har afholdt den årlige ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2022 i Det Vilde Køkken i Klint med 24 deltagere.


Du kan se dagsordenen her

På gyngende grund” – Lammefjordens historie
Onsdag den 16. marts 2022 hørte vi foredraget På gyngende grund – Lammefjordens historie med Arne Fjordgaard Andersen i Det Vilde Køkken i Klint.

”Skoven med de skjulte fortidsminder”
Historisk skovtur lørdag den 5. marts 2022 i Jyderup Skovs sydlige del med pensioneret skovfoged Kjeld Jensen.
Ca. 40 deltagere, heraf 6 nye medlemmer, fik en god tur i et helt fantastisk dejligt vejr.

Aktiviteter i Kulturparken i februar 2021
Den 16. februar regnede det ubønhørligt og alt smattede til, men alligevel dukkede 52 gæster op til Arkæologi i Børnehøjde. Det var lidt bedre den 18. februar med lidt vind, men tørt vejr, og det lokkede 72 gæster ud i det fine vejr. Der var gang i både sandkasse og sold og tid til hyggelige samtaler med gæsterne.

I brandstationen støttede vi op om lysfesten i Anneberg Kulturpark. Vi havde åbent den 15. og den 17. februar om aftenen fra kl. 19 til 21. Den 15. februar var der ret tomt, men den 17. februar dukkede der 22 gæster op til fortællinger om Annebergparken, Psykiatrihospitalet og Kulturhistorisk Forening.

Opsamling på 2021
Her er en rekapitualtion over vores aktiviteter i 2021. (Du kan desuden læse om de enkelte aktiviteter nedenfor):
3 Kulturhistoriske skovture til Vejrhøj, Sonnerup og Grønnehave skove. 
7 Corona-sikre kør-selv-ture i marts, april og juli om sagn og myter spredt i Odsherred.
10 “Arkæologi i Børnehøjde” arrangementer på Odsherreds Museum, Anneberg Kulturpark og Dragsholm Slot.
2 grusgravture ”Hvordan er Danmark skabt”.
6 familieaktiviteter i Anneberg Kulturpark til påske og pinse med gamle lege, Arkæologi i Børnehøjde og kulturhistoriske omvisninger m.v. 
3 kunst- og kulturhistoriske ture i Geopark Festivalen. 
Deltaget i Ren Natur-kampagnen –opsamling af affald.
20 medlemmer havde en fremragende teateroplevelse på Holbæk Museum.
60 medlemmer deltog ikør-selv tur til Oplevelsescenter Nyvang.
Afholdt Alle-helgeners-dag i Anneberg Kulturpark med fremstilling af roelygter.
Gennemført årets eneste indendørsarrangement – foredrag om Den Spanske Syge i Odsherred.
Julearrangement i Anneberg Kulturpark.
Medarrangør af Odsherreds Julemærkemarch, der udgår fra Odsherreds Museum, med 150 deltagere, hvoraf mange efterfølgende besøgte museet.
– og så har vi passet museumshaven på smukkeste vis.

Julemærkemarch
Søndag den 5. december blev årets julemærkemarch afviklet med udgangspunkt fra Odsherreds Museum.

Der kom omkring 150 gæster, der skulle gå en tur på 5 km. eller 10 km. Det var rigtig koldt, men alt forløb godt.
Det var godt med noget varmt efter marchen. Vi fik næsten udsolgt af glögg og æbleskiver.
En rigtig god dag.

Julemarked
Lørdag den 4. december var der julehygge i Annebergparken. Vi havde lavet en julestue med produktion af juledekorationer og roelygter i Brandstationen – og Jens stødte til med at snitte gren nisser.

Vi havde 116 gæster og der var mange gode samtaler om foreningen, den gamle skik med at snitte roelygter og om Kulturparken. En rigtig hyggelig dag.

Weekend i Solvognens tegn
Lørdag den 20. november var en hyggelig dag med mange aktiviteter i Anneberg Kulturpark. Vi havde omkring 100 gæster i Den gamle Brandstation. Det var rigtig dejligt at se, at brandstationen begynder at virke, som vi godt vil have det. Mange søger oplysninger om stedet, og vi bruger meget tid, på at snakke med gæsterne.
Vi snittede roelygter, der er en gammel skik i forbindelse med Allehelgensdag, og vi lavede solvogne sammen med børnene.

Desuden gennemførte vi to kulturhistoriske vandringer sponseret af Nordea Fonden. De to ruter førte os rundt i hele Annebergparken, hvor der blev fortalt om de forskellige bygninger funktion gennem de sidste 100 år.

Allehelgensdag med roelygter
Søndag den 7. november genoplivede vi den gamle skik med at snitte roelygter til Allehelgensdag.
Det skete i vores lokaler i velkomstcentret i Anneberg Kulturpark.

Det var en rigtig hyggelig og godt besøgt dag. Der blev fortalt myter, og da vi havde lukket, satte vi roelygter på grave på de hjerneløses kirkegård ved kapellet.

Foredrag: Den Spanske Syge i Odsherred
Over 30 medlemmer hørte den 3. november Claus Marcussens spændende beretning om den Spanske Syge I Odsherred fra sommeren 1918 til efteråret 1920.

Hans fortælling byggede på minutiøs gennemgang af de 3 forskellige aviser, der dengang udkom i Odsherred. Det var uhyggelig læsning, hvor den ene familietragedie efter den anden blev beskrevet – og hvor hele familier døde i løbet af få dage. Noget samlet tal for hvor mange personer, der mistede livet i Odsherred under epidemien, findes ikke – men i alt døde 15.000 i Danmark og over 50 millioner på verdensplan.
Claus gennemgik de dengang anbefalede forholdsregler og afværgeforanstaltninger og det var som at se og høre drejebogen over håndteringen af Covid 19. Claus mente da også, at sundhedsmyndighederne havde skævet kraftigt til reglerne fra dengang.

Anneberg Kulturpark
I efterårsferien – fredag den 22. oktober fejrede vi , at vi nu er på plads i Anneberg Kulturpark.


Vi er stolte og glade for at være nået hertil og vi fremviste resultaterne for vore medlemmer, vore gode samarbejdspartnere og de fonde m.v. der har støttet arbejdet.
Det hele har kun været muligt med hjælp af flotte donationer fra Nordea Fonden, Odsherred Kommune, Geopark Odsherred, Istidsruten og Lions Odsherred. Den økonomiske støtte har været en stor inspiration for foreningen og en forudsætning for, at vi og vore samarbejdspartnere overhovedet kunnet lave disse dejlige ting til glæde for Odsherred og dets mange besøgende.
Der kom 38 til receptionen og hen over dagen 155 besøgende. Der var rigtig travlt.

Og det nye sold og sandkasse i aktivitetsområdet var stor succes. Vi følte os helt tilbage til “gamle” dage med 135 besøgende. Alle roste området, og det var meget nye sommerhusejere vi havde fat i  –  unge mennesker med børn. Alle hyggede sig, og mange var en tur rundt i Kulturparken og på besøg i restaurant, hos kunstnere og andre udstillere.
En fantastisk dag.

Tur i Grønnehave Skov
Turen den 2. oktober 2021 i Grønnehave Skov var rigtig spændende.  En lille skov med et stort potentiale. Der er en utrolig masse fortidsminder i den lille skov, og vi fik fortælling om broncealderhøje,  gamle kyststrækninger, Nykøbing Mølle, en kilde og en hel masse mere.

Vi sluttede i Anneberg Kulturpark og så vores nye sold og sandkasse, og vi var også en tur på brandstationen.
En lærerig tur om skoven, der ligger lige i vores baghave.

Tur i Højby Grusgrav
Lørdag den 18. september 2021 var vi med geograf Erland D. Jensen på en spændende tur i Højby Grusgrav, hvor vi bl.a. hørte om Minik Rosings nye spændende teori om, at livet på jorden kan have haft afgørende betydning for dannelsen af kontinenterne.

Kør-selv-tur til Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk
Onsdag den 15. september 2021 deltog 60 glade medlemmer i besøget i det, der tidligere var kendt som Andelslandsbyen, men som nu er et super oplevelsescenter.


Vi blev vist rundt af kompetente frivillige guider, der fortalte interessante og spændende historier om det vi så, og baggrunden herfor. For mange var det en tur langt tilbage i den tidligste barndom, da indholdet i oplevelsescentret har sit fokus i 1940’erne.
At vi også fik god forplejning, var kun et ekstra plus til oplevelsen.
En stor tak til Kulturministeriet, der var gavmild sponsor til turen.

Tilbagemelding fra turen til Oplevelsescenter Nyvang
Det er altid rart at få positiv evaluering af foreningens arrangementer.
Michael N. Steen har den 19. september sendt os følgende:
“Tak for en dejlig tur til Nyvang. Spændende at se og hyggeligt at gense nogle af de ting jeg husker fra min barndom. Den lå godt nok mest i 1950’erne, men forskellen fra 1940’erne var vist ikke så stor.”
Du kan se alle Michaels 68 supergode fotos fra turen her

Teaterforestillingen ”Zorro og Den Forbudte Sombrero
Tirsdag den 31. august 2021 så 20 heldige medlemmer Flemming Jensens forrygende stykke i Holbæk Museums gårdhave.

Når medlemmerne var heldige, så var det først og fremmest fordi forestillingen var sjov, men også fordi medlemmerne fik billetterne gratis som en gave fra vores forening.

Pinsesøndag den 23. maj 2021 i Anneberg Kulturpark
En dag med gode oplevelser. Der var noget for hele familien.

Det var hujende koldt og blæsende, men trods vejret, så havde vi mange gæster. Der kom  et sted mellem 50 og 70 gæster i løbet af dagen og vi havde tid til at hygge om dem og fortælle om foreningen.
Vores set-up med spil til børn og barnlige sjæle og gæt en 6  er og detektorfund i Brandstationen virkede rigtig godt.
Erland havde 15 gæster med på en rundvisning, og hans film om SNS tiltrak en del opmærksomhed. 

Kulturhistorisk skovtur i Sonnerup Skov den 9. maj 2021

Vejret var perfekt til skovtur – mildt og solrigt – og de 18 deltagere så Sonnerup Skov, når den er smukkest.
Skovturen begyndte dramatisk, idet en mandlig deltager besvimede to gange indenfor et par minutter. Pågældende blev derfor kørt på sygehuset – og heldigvis var det tilsyneladende kun forbigående utilpashed.
Som turen sidste år i den østlige del af Sonnerup Skov er det skoven, der er det mest interessante kulturminde, men vi så også ”rigtige” kulturminder f.eks. en lokal grusgrav, en tidligere planteskole, hørte om dyrefolde, så tørvediger, veterantræer og et overdrevsdige.
Ferry Sørensen har taget ovenstående fotos fra turen.

Kør-selv-tur den 24. april 2021

Det var et lille sluttet selskab, der tog på kør-selv-tur fra Nykøbing og sydpå. Det blev en hyggelig tur, der dog begyndte med en bil uden strøm. Men det blev løst og efter fortællinger i Nykøbing gik turen sydpå. Vi sluttede i Unnerud med fortællingen om den forbandede stenkiste.
Det var sidste tur i denne omgang – vi er ved at planlægge ture i skoleferien.

Tur til Solvognens fundsted 17. april 2021
Formanden for Odsherreds Kulturhistoriske Forening, Kjeld Jensen, bød velkommen til 27 fremmødte deltagere til dagens tur til Solvognens fundsted. På en lidt kold og blæsende formiddag brød solen igennem præcis, som turen startede og stemningen var slået godt an. Kjeld startede med at forklare, at solvognen er støbt for 3400 år siden, dvs 1400 år før Kristi fødsel. Udførelsen er helt fantastisk og tyder på meget dygtige håndværkere og kunstnere. Solvognen var et helligt solbillede, som præsten kunne skille ad – og medtage og fremvise ved ceremonier. Solskivens guldbelagte skive viste dagen og solskivens mørke side viste natten – og præsten har kunnet visualisere solens vandring gennem døgnet, når han skulle forklare solens vandring over himmelbuen og retur i den mørke underverden.
Videre fortalte Kjeld om de kalendersystemer, den angiveligt indeholder.

  • Foto: Berit jakobsen

På vej ud til den nye markering af fundstedet ridsede Kjeld mosens spændende historie op. I 1902 ejer staten Trundholm Mose, der nu er så velafvandet, at den kan opdyrkes – og der skal derfor pløjes for første gang. Ved den lejlighed dukker solskiven op af pløjefurerne. Fagfolk mener, at den er sat i mosen som offergave til solen – og at den allerede var sønderbrudt, da den blev sat ud i det mørke vand.
Ved fundstedets velkomstplads, møder vi de første store, smukke billedrelieffer. De er udført i corten stål, der med tiden ruster og får en smuk, rødlig patina. Kjeld forklarer om billedmotiverne og hvad de viser – de er så at sige essensen af al eksisterende viden om bronzealderfolkets tro.
Videre på den ca. 1 km lange, snoede sti, som indgår i oplevelsen af fundstedet, når vi til selve fundstedet, markeret ved en stendysse i det lave vand. Her viser en række jernspyd desuden fundstedet af fragtmenter fra 1998, hvor man undersøgte stedet med metaldetektorer og fandt omkring 20 nye, bitte små stykker. Disse fragmenter er naturligvis sat på rette plads på den originale solvogn på Nationalmuseet – og derfor er den nu mere komplet, end de 6-8 kopier af solvognen, som Georg Jensens sølvsmedeværksted lavede i årerne 1954-77. Én af disse kopier står på Odsherred Museum og en anden i FN’s hovedkvarter i New York – skænket af Dronning Margrethe ved et statsbesøg i 1990. Jo, solvognen har stor symbolværdi, også ude i verden.

Kom med på foreningens 2 øvrige ture til solvognens fundsted, der finder sted 2. og 16. juli – og hør alle de gode fortællinger.

Besøg i Højby Grusgrav lørdag den 10. april 2021

Mange kender Højby, Vig, Vejrhøj og Bjergsted randmorænerne. Men hvad gemmer der sig under jordoverfladen og hvordan hænger det sammen med hele Jorden dannelse?
Dagens vært geograf Erland D. Jensen bød i strålende solskin de 20 tilmeldte velkommen i Højby grusgrav, men måtte med det samme fortælle, at det var forrygende koldt nede i grusgraven på grund af den stærke blæst, så vi skulle tage godt med tøj på.
Nede i grusgraven fremviste Erland jordprofilerne og beskrev de forskellige lag og hvordan de var dannet. Ud fra en ”tegning” i gruset anskueliggjorde han hvordan Odsherred var blevet formet under sidste istid for mere end 12.000 år siden. Deltagerne skulle herefter finde ledeblokke, der kunne fortælle, hvorfra den is, der formede Odsherred kom. Men det var nu ikke nemt, da alle sten var grå og lignede hinanden. Erland havde derfor forberedt en lille stensamling af strandfundne (sandslebne) ledeblokke fra Klint strand.
Det var en spændende tur, og det mest overraskende var, da Erland fortalte om den nye teori*, der går på, at livet på jorden kan have haft afgørende betydning for dannelsen af kontinenterne, idet planterne via fotosyntese dannede affaldsstoffet ilt, der forvitrer / kemisk nedbryder jordskorpens basalt, hvorved kontinenternes granit kunne dannes af sedimenterne og som ved nedbrydningen også tilvejebragte naturens egen kunstgødning – næringsstoffer – som tilførtes havene og muliggjorde livets eksplosion for 500 millioner år siden. Ler lejret i is-søer og det synlige grundvands forbindelse til havniveau blev der tid til at fortælle lidt om, inden den skarpe blæst fremkaldte begyndende kulderystninger.

*Minik Rosing, Rejsen til tidernes morgen – Jorden set fra Grønland, Gyldendal 2018, ISBN 978-87-02-17554-7

Arkæologi i Børnehøjde lørdag den 3. april 2021

Arkæologi i Børnehøjde i påsken blev et tilløbsstykke. 137 gæster var på besøg og vi fik 12 nye medlemmer.
Vejret var fantastisk, og der var en god og hyggelig stemning.
Anneberg Kulturpark havde åbnet for flere aktiviteter, og gæsterne gik rundt og hyggede sig. Flere havde medbragt mad, så de blev lidt længere.
Erland viste rundt i Grønnegården, så gæsterne fik også lidt historie med hjem.
En rigtig god dag.
Tak til alle der deltog og hjalp med til, at alt forløb godt.

Optakt til studiekreds

Mandag den 29. marts 2021 fik vi, som optakt til vores studiekreds om Anneberg Kulturpark, en rundvisning, hvor Lis Kirkegaard Sørensen, der er vokset op på psykiatrihospitalet, fortalte om opvækst, patienter og oplevelser i området.
En spændende tur, hvor vi alle nok lærte nyt.

Kør-selv-tur den 28. marts 2021
Vores tur gik fra Nykøbing Sj. og syd på. Vi fik historien om Thors jorde, der ikke ligner andre områder i Nykøbing og selvfølgelig lidt spøgelser.
Videre kørte vi til Anneberg Kulturpark og fremvisning af foreningens nye tilholdssted, samt lidt spøgelseshistorier fra Psykiatrisk museum.
Annebjerggård var også med og derefter historien om det forsvundne Ulkerup folk.
Som afslutning fik vi historien om den forbandede stenkiste i Unnerud med lidt historier fra Kongsøre.
Alt i alt en (u)hyggelig tur.

Kulturhistoriske skovtur til Vejrhøj Skov 27. marts 2021
Vejrudsigten havde lovet kulde og regn – og det kom så sandelig til at passe. To ægtepar, der var dårligt gående, valgte at køre hjem igen, da de så det kuperede og smatvåde terræn. Så det var ikke alene vejrmæssigt op ad bakke, det var også fysisk.

Men vi øvrige 20 deltagere holdt ud og vi havde en dejlig tur, hvor bestyrer Carl Henrik Haagensen, Vejrhøjgård, fortalte om ejendommens drift, fremviste den spændende Vindekilde og autentisk gammel blandingsskov og stævningsskov med grønt bunddække af ramsløg. Vi så smukke vejsten, flyvende ravne og en ravnerede – på afstand naturligvis.
Turen endte i tørvejr og med et smukt kig ud over Sanddobberne, der for en gang skyld var uden kite-surfere. Det fortæller lidt om hvor barskt vejret havde været.
En tur vi alle med garanti vil huske længe – og på opfordring lovede Carl Henrik Haagensen at arrangere endnu en ny tur til efteråret. Vi har dog bestilt lidt varmere vejr.

Kør-selv-tur 20. marts 2021
Så fik vi kørt den anden kør selv tur med radioer. Det fungerer fint, men Joan var glad for, at vi ikke var flere biler, end vi var, på de snoede veje.
Der var historier om Vejrhøj, varulve, nisser, trolde i Esterhøj og en del mere.
Det var en kold og blæsende tur og der manglede lidt udsigt fra de høje steder, men ellers gik det fint. Det var glade gæster, der efter 1½ times fortællinger afleverede radioer, og der var stor ros til arrangementet.
–  Jeg tror den form for udflugter er kommet for at blive, siger Joan Almgren, og i Kulturhistorisk Forening er vi på forkant.

Kør-selv-tur 13. marts 2021
Denne lørdag gennemførte Odsherreds Kulturhistoriske Forening den første kør-selv-tur med radio.
Gæsterne får udleveret en radio ved startstedet, og al information kommer via radio, så kun turleder står ud af bilen.

Turen var en gentagelse af turene i efteråret dog tilrettet efter Corona-forhold, så steder, der krævede, at gæsterne stod ud af bilerne, var taget ud.
Det gik fint, men der var et par tekniske problemer i starten – det var jo første tur – men de blev løst, og turen blev gennemført med tilfredse gæster.
Så vi glæder os til de næste ture.