Regnskab

Revideret regnskab 2018 der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2019

INDTÆGTER

                                

Kontingenter 34.005
Plejevederlag – Borren 5.000
Møder og arrangementer 4.892
Bustur 14.650
Andre Indtægter 499

I alt

59.046


UDGIFTER
 
Generalforsamling 880
Bestyrelsesmøder 1.278
Annoncer og PR 16.630
Kontorhold 4.084
Porto 4.174
Gebyr og renter 521
Arrangementer og foredrag 15.165
Busture 16.831
Arkæologigruppen 354
Lugekonerne 413
Materialer 8.919
Gaver 1.892
Andre udgifter 2.349

I alt

73.494
   

Underskud

14.448
   
Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2018 45.816