Budget

Budget 2020
Godkendt på generalforsamlingen den 11. marts 2020

INDTÆGTER  
KONTINGENT 37.000,00
TILSKUD / GAVER 0,00
ADOPTER EN GRAVHØJ 5.000,00
FOREDRAG OG ARRANGEMENTER 13.000,00
BUSTURE 26.000,00
ANDRE INDTÆGTER 1.000,00
82.000,00
UDGIFTER
GENERALFORSAMLING 2.500,00
BESTYRELSESMØDER 1.500,00
ANNONCER OG PR. 21.000,00
KONTORHOLD 5.000,00
PORTOUDGIFTER 5.000,00
GEBYR OG RENTER 100,00
FOREDRAG OG ARRANGEMENTER 20.000,00
BUSTURE 26.000,00
ARKÆOLOGIGRUPPEN 500,00
LUGEKONERNE 700,00
MATERIALER 500,00
DRIFT AF MØDELOKALE 3.000,00
GAVER 1.000,00
FORSIKRINGER M.M. 2.000,00
ANDRE UDGIFTER 2.000,00
90.800,00
UNDERSKUD 8.800,00