Budget

Budget 2019, der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2019

INDTÆGTER  
Kontingenter 37.000
Plejevederlag – Borren 5.000
Møder og arrangementer 6.000
Busture 20.000
Andre indtægter 0
I alt 68.000
   
UDGIFTER  
Generalforsamling 1.000
Bestyrelsesmøder 2.000
Annoncer og PR 19.000
Kontorhold 2.000
Porto 3.000
Gebyr og renter 200
Arrangementer og foredrag 15.000
Busture mv. 20.000
Arkæologigruppen 500
Lugekonerne 500
Materialer 1.500
Gaver 1.000
Andre udgifter 2.300
I alt 68.000