Aktuelt

SIDSTE NYT – Joan fik Fritidsprisen
Kommunens fritidspris for 2019 gik til museumsforeningens kasserer, idémager, tovholder og “blæksprutte” Joan Almgren.
Prisen blev overrakt 8. november på en festlig Ods Hædring i Vallekilde-Hørve kultur- og fritidscenter.

I begrundelsen for tildelingen lød det blandt andet, at Joan Almgren er og har været museumsforeningens idéudvikler og igangsætter omkring udvikling af familieaktiviteter for børn og voksne på Odsherreds Kulturhistoriske Muse­um . Hertil skal lægges, at hun koordinerer arbejdsopgaverne og altid selv går forrest i det praktiske arbejde – hun kommer først og går sidst.
Der blev endvidere lagt vægt på Joans store indsats i vores hovedattraktion Arkæologi i Børnehøjde, hvor gæsterne prøver og lærer at arbejde med metaldetek­torer, at solde/harpe/si jord fra en ”udgravning” for at finde små historiske genstande og at ”udgrave” et fortidsminde.
På Joans foranledning indrettede foreningen et krearum i træbygningen overfor museets hovedindgang. I krearummet kan børnefamilierne og andre gæster fordybe sig med at tegne, male på sten og læse stedets historie.
Disse aktiviteter er efterhånden så eftertragtede, at familierne kommer igen år efter år. Vi hører ofte udsagnet ”ja børnene syntes simpelthen det er feriens bedste oplevelse og forlanger, at vi skal herhen”.
Sideløbende med aktiviteterne på Odsherreds Kulturhistoriske Museum har Joan også grebet kommunens opfordring til at passe en gravhøj. Det har betydet, at Odsherred Museumsforening passer fortidsmindet Borren ved Højby Sø. Her er Joan ”projektejer”, der ikke blot koordinerer den fysiske pleje, hun tilser også løbende fortidsmindet og koordinerer, at de forskellige andre aktører gør deres del af arbejdet. Det sikrer, at Borren er meget se-værdig – og det skriver Joan Almgren også om på Facebook, således at interesserede bliver opmærksom på fortidsmindet.

Formand Kjeld Jensen er meget glad for, at Joan Almgren har fået kommunens Fritidspris 2019. Det er første gang, at foreningens bestyrelse indstiller en person til en af kommunens priser under Ods Hædring – og jeg er meget stolt af, at bedømmelsesudvalget har honoreret Joan for hendes store arbejde for børn og voksne i Odsherred og alle vore sommergæster og selvfølgelig ikke mindst for hendes store arbejde for Odsherred Museumsforening og Museum Vestsjælland. Hædringen er så fortjent. Egentlig har foreningen to indgange til Ods Hædring. Naturligvis hædringen af alle de mange indstillede personer, der hver især gør en stor forskel for Odsherred. Men vi syntes også, at aftenen på flotteste vis understøtter, det kampe store arbejde kommunen gør for os frivillige og vore foreninger. Det påskønner  og anerkender vi – og derfor er vi rigtig glade for at deltage i Odshædring.
Så stor tak til Odsherreds kommunalbestyrelse – og ikke mindst til ansatte i Kultur og Fritid. Flot gået.

Vi ønsker Joan et stort til lykke med prisen.

Vallekilde Højskole – Arven efter Grundtvig
Foredrag onsdag den 27. november kl. 19 til 21 på højskolen

Højskolerne kan i år fejre 175 års jubilæum. Kom til en spændende aften, hvor forstander Torben Smidt Hansen giver os et solidt indblik i historien om Odsherreds mest ikoniske dannelses- og læringsinstitution – en skole hvis betydning for Odsherred ikke kan overvurderes.
Foredraget er gratis for foreningens medlemmer.
Ikke-medlemmer over 18 år betaler kr. 50. Det er muligt at indmelde sig ved indgangsdøren.
Kaffe og kage kan købes for kr. 50 pr. person.
Der er ingen tilmelding, så mød blot op på Højskolevej 9, 4534 Hørve.

Årets julemærkemarch og hygge på Annebjerg
Søndag den 1. december
Byrådsmedlem Felex Pedersen byder velkommen kl. 10 på Annebjerg.
Herefter går vi enten 5 eller 10 km.
Afholdes i samarbejde med Julemærkefonden.

I forbindelse med arrangementet er der julehygge på Annebjerg.
Vi serverer en lækker dyregryde og den traditionelle varme gløgg med æbleskiver.
Du kan kreere din egen juledekoration – og der er selvfølgelig også detektorsøgning for børnene.
Tag hele familien med !

SAMMUS – Danske Museumsforeninger
Følg med i, hvad der rører sig Danmarks mange museumsforeninger.
Du kan læse sammenslutningens nyhedsbreve her

Sammenslutningen er en landsdækkende organisation af foreninger, der driver eller støtter kulturhistoriske museer med videre i Danmark.
Formålet er at styrke og udvikle det folkelige engagement til gavn for museerne. Desuden at synliggøre de betydelige folkelige kræfter bag de danske museer og sikre museumsforeningerne indflydelse på den aktuelle og fremtidige kulturpolitik. Endelig at sikre et inspirerende samarbejde mellem museumsforeningerne i ind- og udland.

Museum Vestsjælland

Der er masser af oplevelser med Museum Vestsjælland.
Du kan læse om dem her