Aktuelt

Så er der aktivitet i Museumshaven
Kom og få en interessant oplevelse i Museumshaven.
Måske var det noget for dig at slutte dig til vores interessegruppe, der passer museumshaven. Læs mere her

Donationer til vores hus
Ved en reception den 27. marts modtog vi kr. 100.000 fra Nordeafonden og kr. 40.000 fra Folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune til udbygning af vores Velkomstcenter og Børnehus i Anneberg Kulturpark.

Museum Vestsjælland

Der er masser af oplevelser med Museum Vestsjælland.
Du kan læse om dem her